THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2023

Vốn điều lệ là một loại điều kiện bắt buộc khi thành lập công ty, doanh nghiệp. Và trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền thay đổi vốn điều lệ (tăng, giảm) để phù hợp và thuận lợi hơn trong việc kinh doanh. Mặc dù pháp luật đã có những quy định cụ thể về việc thay đổi vốn điều lệ nhưng không phải ai cũng nắm rõ để thực hiện. Vì vậy, nhằm tiết kiệm thời gian và công sức giúp Quý Khách hàng có thể hoàn toàn tập trung vào hoạt động kinh doanh của công ty, Luật Phúc Cầu cung cấp Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ cho doanh nghiệp 2023.

1. Thay đổi vốn điều lệ cho từng loại hình doanh nghiệp?

1.1. Công ty TNHH một thành viên

– Trường hợp tăng vốn điều lệ:

+ Tăng vốn do chủ sở hữu góp thêm vốn;

+ Huy động thêm phần vốn góp của người khác, trong trường hợp này công ty phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo một trong hai loại hình sau đây:

 • Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên;
 • Công ty cổ phần.

– Trường hợp giảm vốn điều lệ:

+ Hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu;

+ Vốn điều lệ không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn;

1.2. Công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Trường hợp tăng vốn điều lệ

+ Tăng vốn góp của thành viên: vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định. Thành viên phản đối quyết định tăng thêm vốn điều lệ có thể không góp thêm vốn. Trường hợp này, số vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác.

+ Tiếp nhận vốn góp của thành viên mới.

– Trường hợp giảm vốn điều lệ

+ Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

+ Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên;

+ Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Lưu ý: Nếu như việc thay đổi vốn điều lệ dẫn đến việc thay đổi số thành viên thấp hợn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định đối với công ty TNHH thì công ty phải thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

1.3. Công ty cổ phần

– Công ty cổ phần tăng vốn điều lệ bằng cách:

+ Chào bán cổ phần ra công chúng;

+ Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ.

– Trường hợp giảm vốn điều lệ

+ Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

+ Công ty mua lại cổ phần đã bán theo yêu cầu của cổ đông hoặc theo quyết định của công ty;

+ Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

1.4. Công ty hợp danh

– Tăng vốn điều lệ bằng cách tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn (việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận).

– Giảm vốn điều lệ thông qua việc khai trừ thành viên góp vốn khỏi công ty và chấm dứt tư cách thành viên hợp danh. Cụ thể như sau:

+ Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;

+ Đã chết, bị Tòa án tuyên bố là mất tích, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc mất năng lực hành vi dân sự;

+ Bị khai trừ khỏi công ty;

+ Chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật;

+ Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

—-Xem thêm: Vốn điều lệ bao nhiêu là đủ—-

2. Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

2.1. Hồ sơ tăng vốn

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư;
 • Và một số hồ sơ khác tùy theo loại hình doanh nghiệp.

2.2. Hồ sơ giảm vốn

Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ bao gồm:

– Đối với công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ trong trường hợp do công ty hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên và giảm vốn điều lệ do công ty mua lại phần vốn góp của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Và một số hồ sơ khác tùy theo loại hình doanh nghiệp.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. 

– Đối với doanh nghiệp tư nhân:

 • Thông báo về việc thay đổi vốn đầu tư

3. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ

Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký theo 01 trong các hình thức sau: Nộp trực tiếp hoặc qua Cổng thông tin quốc gia theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn (sử dụng chữ ký số hoặc Tài khoản Đăng ký kinh doanh) hoặc qua đường bưu chính.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

 • Hồ sơ hợp lệ: Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
 • Hồ sơ chưa hợp lệ: Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả thay đổi vốn điều lệ

Doanh nghiệp đến bộ phận 01 cửa để nhận kết quả theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận.

—- Xem thêm: Điều kiện, thủ tục thay đổi Vốn điều lệ —-

4. Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ của Luật Phúc Cầu

Luật Phúc Cầu cung cấp Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ cho doanh nghiệp với cam kết cung cấp giá thành hợp lý và cạnh tranh. Cụ thể, chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng trong các công việc sau đây:

 • Tư vấn ưu nhược điểm khi tăng/giảm vốn điều lệ theo từng loại hình doanh nghiệp;
 • Tư vấn và giải đáp các thắc mắc liên quan đến quy trình, thủ tục và các yêu cầu pháp lý liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ;
 • Lập và chuẩn bị hồ sơ thay đổi vốn điều lệ;
 • Đại diện cho khách hàng để thực hiện các thủ tục cần thiết tại các cơ quan quản lý nhà nước;
 • Hỗ trợ, tư vấn miễn phí về các vấn đề liên quan sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi vốn điều lệ.

Với đội ngũ chuyên viên tư vấn và Luật sư giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao, Luật Phúc Cầu cam kết mang lại cho khách hàng Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ giá rẻ nhưng chất lượng cao, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như đảm bảo uy tín và pháp lý cho doanh nghiệp của mình.

 

Nếu Quý khách có nhu cầu tìm kiếm một đơn vị cung cấp Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ thì Luật Phúc Cầu là một lựa chọn tốt và đáng tin cậy. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua những thông tin dưới đây để được tư vấn miễn phí:

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *