Có đòi được các khoản nợ khi doanh nghiệp đã giải thể không?

Giải thể doanh nghiệp là thủ tục pháp lý để chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp. Việc giải thể doanh nghiệp không chỉ liên quan đến nội bộ các thành viên trong công ty mà còn ảnh hưởng đến quyền và lợi ích những người có liên quan khác như đối tác của công ty, chủ nợ hay người lao động. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp doanh nghiệp khi chưa hoàn tất việc thanh toán cho chủ nợ nhưng đã giải thể. Vậy khi đó chủ nợ có đòi được các khoản nợ từ doanh nghiệp không? Bài viết dưới đây của Luật Phúc Cầu sẽ cung cấp cho Quý khách hàng thông tin về vấn đề trên:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Doanh nghiệp 2020;

Các trường hợp được giải thể doanh nghiệp

Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 quy định các trường hợp được giải thể doanh nghiệp. Theo đó, việc giải thể có thể chia làm hai hình thức là giải thể tự nguyện theo ý chí của doanh nghiệp hoặc giải thể bắt buộc trong một số trường hợp mà pháp luật quy định.

Giải thể tự nguyện là trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo ý chí của chủ sở hữu doanh nghiệp

  • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc giải thể do không muốn tiếp tục kinh doanh nữa như lợi nhuận thấp, thua lỗ kéo dài, mâu thuẫn nội bộ,… và nhiều lý do khác. Quyết định này hoàn toàn xuất phát từ ý chí tự nguyện và chủ động của chủ sở hữu doanh nghiệp.

Giải thể bắt buộc là trường hợp chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật

  • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác

Tuy nhiên, dù là giải thể tự nguyện hay giải thể bắt buộc, doanh nghiệp cần phải đáp ứng điều kiện là bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài thì mới được thực hiện thủ tục giải thể.

—- Xem thêm: Các vấn đề liên quan đến Giải thể doanh nghiệp (Phần I): Khái niệm, điều kiện giải thể doanh nghiệp  —–

Doanh nghiệp đã giải thể rồi có đòi được nợ nữa không?

Theo khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải nộp bộ hồ sơ giải thể, trong đó có danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp để hoàn tất nhanh thủ tục giải thể, dù chưa thanh toán hết nợ cho chủ nợ nhưng lại cập nhật vào danh sách đã thanh toán.

Cũng theo khoản 3 Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“3. Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định tại khoản 2 Điều này phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.”

Với quy định trên, việc chưa thanh toán khoản nợ nhưng lại cập nhật vào hồ sơ giải thể đã thanh toán được coi là hành vi thực hiện hồ sơ giải thể không chính xác. Khi đó, tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp mà các thành viên của công ty sau đây có thể là Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hệ quả phát sinh.

Như vậy, khi có căn cứ chưa được thanh toán khoản nợ, chủ nợ hoàn toàn có quyền đòi nợ các thành viên của công ty nêu trên theo quy định trên trong thời hạn 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ pclawfirm@gmail.com hoặc Tổng đài tư vấn trực tuyến 0236.777.3979 Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo Chat Messenger Hotline 0236 777 3979