Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Thay đổi người đại diện của doanh nghiệp vốn là vấn đề được nhiều người quan tâm. Đặc biệt với loại hình công ty hợp danh, thủ tục này quy định những trình tự, hồ sơ đòi hỏi người thực hiện phải nắm kĩ các quy định của pháp luật hiện hành. Bài viết sau đây của Luật Phúc Cầu sẽ cung cấp cho Quý khách hàng những thủ tục cần phải thực hiện trong quy trình thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh.

Cơ sở pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp năm 2020;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về việc hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
 1. Quy định pháp luật về người đại diện của công ty hợp danh
  • Khái niệm công ty hợp danh

Công ty hợp danh được Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể tại Điều 177 như sau:

 1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:
 2. a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;
 3. b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;
 4. c) Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.
 5. Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 6. Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.”
 • Người đại diện theo pháp luật trong công ty hợp danh

Trước hết, người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh phải tuân theo những điều kiện được quy định cho người đại diện theo pháp luật ở các loại hình doanh nghiệp. Cụ thể dựa theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020 “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.”. Bên cạnh đó, người đại diện theo pháp luật cần đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 về Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp.

Đối với loại hình công ty hợp danh, theo quy định tại Khoản 1 Điều 184 Luật Doanh nghiệp 2020: Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.”

Như vậy, các thành viên hợp danh chính là người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh, có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tức là thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

 1. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh
  • Hồ sơ

Các cá nhân, tổ chức cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu tại Phụ lục II-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ).
 • Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật ;
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh (Theo mẫu tại Phụ lục I-9 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ); .
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên hợp danh mới. Cụ thể,
 • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Căn cước công dân;
 • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
 • Giấy ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh (nếu có)
  • Trình tự:

Bước 1: Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
 • Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Nhận kết quả

Người nộp hồ sơ nhận kết quả theo ngày hẹn trên giấy biên nhận tại bộ phận 01 cửa của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trường hợp cần tư vấn về giấy tờ và thủ tục tiến hành thế chấp quyền sử dụng đất hay lập hợp đồng bảo đảm, Quý khách hàng có thể phản ánh tới địa chỉ pclawfirm.vn@gmail.com hoặc gọi đến Tổng đài tư vấn trực tuyến 0236.777.3979 Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

            Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *