Thủ tục thay đổi, bổ sung Ngành nghề kinh doanh

Theo quy định của pháp luật hiện hành, ngành nghề kinh doanh được phép thay đổi, bổ sung trong quá trình hoạt động để phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục nhất định về thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan có thẩm quyền và Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy xác nhận nội dung thay đổi này. Bài viết sau đây của Luật Phúc Cầu sẽ cung cấp thêm thông tin cho Quý khách hàng về vấn đề này.

sở pháp lý:

 • Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 • Thông tư số 130/2017/TT-BTC ngày 04/12/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016.
 • Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thôngtin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành ngày 10/11/2016.

1. Ngành nghề kinh doanh là gì?

Pháp luật hiện nay chưa có quy định chỉ đích danh và giải thích chính xác về ngành, nghề kinh doanh. Tuy nhiên, tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg đã quy định về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và ban hành kèm theo đó Phụ lục quy định danh sách mã ngành nghề kinh doanh.

Đồng thời, khoản 1 và khoản 2 Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định, doanh nghiệp được quyền:

– Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.

– Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

Bên cạnh đó, hiện nay chỉ có Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp được định nghĩa tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 69/2014/NĐ-CP về Tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước như sau:

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp” là ngành nghề được xác lập từ mục đích đầu tư thành lập và chiến lược phát triển doanh nghiệp, do chủ sở hữu quy định và giao cho doanh nghiệp thực hiện khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp”

Như vậy, doanh nghiệp được quyền tự do lựa chọn một trong các ngành nghề kinh doanh theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg, khi có nhu cầu mở rộng phát triển, doanh nghiệp hoàn toàn được quyền thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tuỳ thuộc vào từng loại hình công ty cũng như mỗi ngành nghề kinh doanh mà hồ sơ này có những quy định khác nhau. Cụ thể đối với từng loại hình doanh nghiệp sẽ chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như sau:

 • Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

– 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định (01 bản).

– 01 Quyết định/nghị quyết và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu công ty nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty

– 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh theo mục tiêu dự án đầu tư nước ngoài.

– 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện).

 • Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

– 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.

– 01 Quyết định/nghị quyết và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty

– 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh theo mục tiêu dự án đầu tư nước ngoài.

– 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện)

 • Hồ sơ thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN

– 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định (01 bản).

– 01 Quyết định/nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty

– 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh theo mục tiêu dự án đầu tư nước ngoài.

– 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện)

 • Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh CÔNG TY HỢP DANH

– 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định (01 bản).

– 01 Quyết định/nghị quyết và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty

– 01 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh theo mục tiêu dự án đầu tư nước ngoài.

– 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện).

3. Thủ tục thay đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh

BƯỚC 1: Nộp hồ sơ

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, khi có thay đổi. Có thể gửi bằng 02 cách:

– Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

– Nộp hồ sơ qua mạng điện tử trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

Nội dung Thông báo gồm:
(1) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
(2) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
(3) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

– Cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ.

– Trong trường hợp hồ sơ đủ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến thành thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

– Trong trường hợp chưa đủ giấy tờ, cán bộ giải thích lý do và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung giấy tờ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả

– Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận; kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Sau khi tiến hành thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh, cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi Giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả.

– Doanh nghiệp nhận kết quả là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

4. Thời hạn giải quyết

– Trong thời hạn 03 – 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

TÓM LẠI, Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh là bắt buộc nếu doanh nghiệp có bất cứ điều chỉnh tăng/giảm nào về mã ngành trong giấy phép kinh doanh. Liên hệ với Luật Phúc Cầu để được tư vấn, hoàn thành thủ tục này nhanh chóng trong vòng CHỈ TỪ 3 – 5 NGÀY . Chúng tôi sẽ thay bạn hoàn thiện các công việc sau:

 1. Soạn thông báo về việc thay đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 2. Soạn quyết định về việc thay đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 3. Soạn biên bản họp về việc thay đổi/bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 4. Rà soát thông tin người nộp hồ sơ thay đổi/bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;
 5. Thực hiện thủ tục rà soát, mã hóa ngành nghề;
 6. Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cơ quan có thẩm quyền;
 7. BÀN GIAO TẬN NHÀ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thay vì phải tự thực hiện các công việc kể trên, khi sử dụng dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Luật Phúc Cầu, Quý khách hàng chỉ cần cung cấp 2 thông tin:

 • Thông tin công ty;
 • Ngành nghề dự định tăng/giảm.

Việc chọn lựa dịch vụ thay đổi, bổ sung ngành nghề của Luật Phúc Cầu sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức cho những thủ tục rườm rà; đảm bảo các giấy tờ pháp lý chính xác nhất; đẩy nhanh quá trình hoàn thành hồ sơ tại Cơ quan đăng ký doanh nghiệp. Đó là điều kiện quan trọng để công ty an tâm tiếp tục kinh doanh và tiếp nối mở rộng những định hướng tương lai của Doanh nghiệp mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *