Công ty Cổ phần không tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông có bị xử phạt không?

Công ty Cổ phần không tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông có bị xử phạt không? – Công ty cổ phần không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì sao? Liệu có bị kiểm tra và xử phạt hay không?

1.Họp đại hội đồng cổ đông là gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020, “Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần”.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.Theo đó, pháp luật quy định đại hội đồng có thể thông qua các quyết định của mình trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường.

Cuộc họp đại hội đồng cổ đông được quy định như sau:

Điều 139. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b) Báo cáo tài chính hằng năm;

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;

e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

g) Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.”

2.Công ty không tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ bị phạt như thế nào?

Dựa theo những quy định trên, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên là nghĩa vụ bắt buộc theo quy định của luật doanh nghiệp.

Nếu công ty không họp thường niên thì có thể bị phạt theo quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Điều 34: Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp

  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
  2. a) Không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định;

Như vậy, nếu công ty cổ phần không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn quy định thì bị coi là vi phạm và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến 10.000.000 đồng.

Doanh nghiệp cũng cần lưu ý kết quả của cuộc họp hay những bằng chứng chứng mình cuộc họp đã diễn ra là các biên bản, quyết định sau cuộc họp. Đây cũng chính là những loại giấy tờ mà Doanh nghiệp cần lưu trữ.

3.Dịch vụ Pháp lý của Luật Phúc Cầu

Đối với mỗi công ty, doanh thu, nguồn khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, việc quản trị nội bộ, thuế, BHXH … cũng đều là những công việc quan trọng không kém cần phải đảm bảo, tất cả nhằm cho công ty hoạt động đồng bộ, có nguyên tắc, hoàn thành các nghĩa vụ theo pháp luật. Thế nhưng, quỹ thời gian có hạn, nếu hoàn thành những công việc này thì hoạt động kinh doanh sẽ bị trễ nải, hơn nữa, người khởi nghiệp còn phải va chạm với rất nhiều lĩnh vực nên không thể sâu sát theo những quy định pháp luật .

Sử dụng dịch vụ tư vấn Pháp lý của Luật Phúc Cầu, bạn sẽ nhận được những tư vấn chuyên sâu và có căn cứ pháp lý chắc chắn đến từ đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý, đồng thời các thủ tục cũng sẽ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí. Gọi cho chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo Chat Messenger Hotline 0236 777 3979