Họp Đại hội đồng cổ đông: Có thể tham dự họp và biểu quyết online được không?

Có thể tham dự họp và biểu quyết online được không? – Trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và chưa được kiểm soát chặt chẽ, rất nhiều cổ đông của công ty Cổ phần không thể đến dự họp như lúc bình thường. Với những công ty có quy mô lớn, có các cổ đông từ nhiều nơi trên thế giới thì lại càng gặp khó khăn trong việc tổ chức cuộc họp quan trọng này. Vậy có thể họp và biểu quyết trực tuyến được không?

1.Họp đại hội đồng cổ đông là gì?

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020, “Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần”.

2.Hội đồng quản trị họp và ra quyết định

Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. ỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết (Khoản 3 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020).

Thành viên hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau:

– Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

– Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 1 điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020;

– Than dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

– Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

– Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

Có thể thấy rằng, với quy định này, khó khăn khi tổ chức họp trong thời kì dịch bệnh đã được xử lí. Tuy nhiên, phải thật am hiểu Luật doanh nghiệp mới có thể tìm hiểu được phương án xử lí này.

3.Dịch vụ Pháp lý của Luật Phúc Cầu

Đối với mỗi công ty, doanh thu, nguồn khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, việc quản trị nội bộ, thuế, BHXH … cũng đều là những công việc quan trọng không kém cần phải đảm bảo, tất cả nhằm cho công ty hoạt động đồng bộ, có nguyên tắc, hoàn thành các nghĩa vụ theo pháp luật. Thế nhưng, quỹ thời gian có hạn, nếu hoàn thành những công việc này thì hoạt động kinh doanh sẽ bị trễ nải, hơn nữa, người khởi nghiệp còn phải va chạm với rất nhiều lĩnh vực nên không thể sâu sát theo những quy định pháp luật .

Sử dụng dịch vụ tư vấn Pháp lý của Luật Phúc Cầu, bạn sẽ nhận được những tư vấn chuyên sâu và có căn cứ pháp lý chắc chắn đến từ đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý, đồng thời các thủ tục cũng sẽ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí. Gọi cho chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo Chat Messenger Hotline 0236 777 3979