Công ty có thể có nhiều con dấu không?

Công ty có thể có nhiều con dấu không? – Sử dụng một con dấu duy nhất sẽ gây ra nhiều bất tiện khi Doanh nghiệp có nhiều người có thẩm quyền được đại diện cho doanh nghiệp giao dịch hoặc ban hành các quyết định nội bộ. Bởi vậy nên rất nhiều doanh nghiệp muốn sử dụng nhiều con dấu. Điều này có được pháp luật cho phép hay không?

1.Doanh nghiệp có được sử dụng nhiều con dấu hay không?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

Có thể thấy rằng, Doanh nghiệp hoàn toàn có quyền sử dụng trên 01 con dấu. Một công ty có thể có nhiều con dấu, số lượng và hình thức con dấu được quy định cụ thể trong nội dung Điều lệ hoặc Quyết định về con dấu của doanh nghiệp.

2.Các con dấu phải đảm bảo điều kiện gì?

Các con dấu có bắt buộc phải giống nhau hay không? Hay có thể khắc thành nhiều mẫu khác nhau và để mỗi người trong doanh nghiệp phụ trách riêng?

Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể như hình tròn, hình vuông, hình đa giác… Đặc biệt, mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước (Điều 12 Nghị định 96/2015/NĐ-CP). Doanh nghiệp được phép sử dụng nhiều con dấu nhưng không được dùng nhiều con dấu dưới nhiều hình dạng khác nhau. Ví dụ nếu con dấu là hình tròn thì tất cả các con dấu khác cũng đều phải là hình tròn, nội dung và kích thước của con dấu phải giống nhau.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí. Gọi cho chúng tôi !

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *