PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN THUẾ CHO CHI NHÁNH

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, việc lựa chọn phương thức hạch toán cho chi nhánh cũng rất quan trọng. Chi nhánh có quyền lựa chọn đăng kí thuế theo hình thức hạch toán tài chính độc lập hay hạch toán tài chính phụ thuộc tùy thuộc vào chế độ quản lí điều hành, quản lí sổ sách của công ty. Bài viết sau đây của Luật Phúc Cầu sẽ giúp Quý khách hiểu rõ hơn về phương thức hạch toán này để có thể lựa chọn phương thức phù hợp với doanh nghiệp của mình.

1. Hạch toán độc lập

1.1. Khái niệm

Pháp luật doanh nghiệp hiện không có quy định cụ thể về khái niệm hạch toán độc lập. Nhưng trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành, có thể hiểu khái quát, hạch toán độc lập là chế độ tài chính của chi nhánh hoàn toàn độc lập với công ty mẹ. Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại chi nhánh được ghi sổ kế toán tại đơn vị, tự kê khai và quyết toán thuế.

Chi nhánh thực hiện hạch toán độc lập phải thực hiện đăng kí nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng với trụ sở chính. Đơn vị hạch toán độc lập là tổ chức kinh tế có quyền tự chủ kinh doanh và tự chủ tài chính, có tư cách pháp nhân; có điều lệ hoạt động, con dấu, tài khoản riêng.

1.2. Kê khai thuế cho Chi nhánh hạch toán độc lập

 • Kê khai thuế môn bài

Chi nhánh hạch toán độc lập kê khai và nộp thuế môn bài tại Chi cục thuế quản lý chi nhánh đó.

 • Kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Đăng ký nộp thuế theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương nơi sản xuất. Khi điều chuyển thành phẩm, bán thành phẩm (kể cả xuất cho trụ sở chính) phải sử dụng hóa đơn GTGT làm căn cứ kê khai, nộp thuế tại địa phương sản xuất.

 • Kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Kê khai và nộp thuế TNCN cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý chi nhánh.

 • Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh.

2. Hạch toán phụ thuộc

2.1. Khái niệm

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc hay còn được gọi là báo sổ, được hiểu như một chi nhánh lập ra để hạch toán phụ thuộc cho công ty chủ quản. Chi nhánh chỉ tập hợp chứng từ, đến thời điểm cuối tháng sẽ gửi chứng từ về trụ sở chính để kê khai và quyết toán thuế.

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc không phải tổ chức thêm bộ máy kế toán, dễ dàng trong quản lí điều hành; đồng thời cũng giảm thiểu được một số công việc kế toán như lập các báo cáo tài chính. Tuy nhiên, trong trường hợp thành lập chi nhánh hạch toán tài chính phụ thuộc khác tỉnh ở vị trí địa lí xa so với trụ sở chính sẽ gây khó khăn trong việc luân chuyển chứng từ, khó quản lí chi phí, chứng từ, tình hình lỗ lãi.

2.2. Kê khai thuế cho Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

 • Kê khai thuế môn bài

Đối với Chi nhánh cùng địa bàn (cùng tỉnh, cùng thành phố) thì việc kê khai và nộp lệ phí môn bài được thực hiện tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của công ty.

Đối với Chi nhánh khác địa bàn (khác tỉnh, cùng thành phố) thì việc kê khai và nộp lệ phí môn bài được thực hiện tại cơ quan thuế nơi Chi nhánh đặt trụ sở.

 • Kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Trường hợp Chi nhánh công ty cùng địa bàn với trụ sở chính thì thực hiện kê khai và nộp thuế tại trụ sở chính.

Trường hợp Chi nhánh công ty khác địa bàn với trụ sở chính thì thực hiện kê khai thuế GTGT tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý chi nhánh theo quy định.

 • Kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Trường hợp Chi nhánh có phát sinh chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho các nhân viên làm việc tại chi nhánh hoặc cá nhân khác thì chi nhánh có trách nhiệm khấu trừ, kê khai thuế TNCN theo quy định của pháp luật.

 • Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Chi nhánh công ty không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN, công ty có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại chi nhánh.

Cuối năm Chi nhánh không phải làm báo cáo tài chính mà lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gửi về trụ sở chính để trụ sở chính làm báo cáo tài chính.

3. So sánh hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập

– Giống nhau

Hai phương thức hạch toán phụ thuộc và hạch toán độc lập có những điểm giống nhau sau đây:

 • Do công ty mẹ tổ chức bộ máy nhân sự;
 • Vốn kinh doanh của công ty, hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh là của công ty sau khi nộp thuế;
 • Hoạt động theo chủ trương, hoặc theo ủy quyền của công ty;
 • Kê khai thuế GTGT độc lập với công ty.

– Khác nhau

Hạch toán phụ thuộc

Hạch toán độc lập

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty. Công ty kết hợp số liệu của các chi nhánh khác cùng công ty và hoạt động của công ty để hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp. Xác định chi phí tính thuế và thu nhập tính thuế, chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không kể liên quan gì đến hiệu quả kinh doanh của công ty cũng như các chi phí khác trong cùng công ty.

Kế toán

Số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách công ty. Đơn vị kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán các chi nhánh Hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính,… Phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở Chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật Kế toán

 

Như vậy, việc lựa chọn phương thức hạch toán tài chính độc lập hay hạch toán tài chính phụ thuộc tùy thuộc vào chế độ quản lí điều hành, quản lí sổ sách của công ty. Đồng thời cũng cần căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Chi nhánh.

Trường hợp trong bài viết có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bài viết khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ pclawfirm.vn@gmail.com hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 0236.777.3979. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *