PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIÁ TĂNG

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là loại thuế bắt buộc đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Vậy, có những phương pháp tính thuế GTGT nào? Cách tính thuế GTGT theo từng phương pháp thực hiện như thế nào? Bài viết sau đây của Luật Phúc Cầu sẽ giúp Quý khách hàng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này.

1. Thuế giá trị gia tăng là gì?

Thuế Giá trị gia tăng hay còn gọi là VAT (Value Added Tax), là loại thuế gián thu và tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ.

Việc đánh thuế VAT chỉ đối với giá trị tăng thêm mà không phải toàn bộ giá trị hàng hoá, dịch vụ. Điều này có nghĩa là chỉ có phần giá trị mới được thêm vào hàng hoá hoặc dịch vụ sau khi các thành phần khác được sản xuất hoặc cung cấp sẽ bị đánh thuế.

2. Đối tượng chịu thuế GTGT

Các đối tượng phải chịu thuế GTGT là các mặt hàng, dịch vụ được sử dụng để sản xuất, kinh doanh hoặc tiêu dùng trong lãnh thổ Việt Nam, ngoại trừ các đối tượng không phải chịu thuế theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

—-Xem thêm: Các đối tượng không chịu thuế GTGT—-

3. Mức thuế suất GTGT năm 2023

Hiện tại, mức thuế suất GTGT đang có 03 mức sau:

– Mức thuế suất thuế GTGT 0%

Mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, TRỪcác trường hợp sau đây:

 • Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài;
 • Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài;
 • Dịch vụ cấp tín dụng;
 • Chuyển nhượng vốn;
 • Dịch vụ tài chính phái sinh;
 • Dịch vụ bưu chính, viễn thông;
 • Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác; sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên.

Ghi chú: Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ.

– Mức thuế suất thuế GTGT 5%

Mức thuế suất 5% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ sau đây:

 • Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt;
 • Quặng để sản xuất phân bón; thuốc phòng trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng;
 • Dịch vụ đào đắp, nạo vét kênh, mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng; sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp;
 • Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến, trừ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.
 • Mủ cao su sơ chế; nhựa thông sơ chế; lưới, dây giềng và sợi để đan lưới đánh cá;
 • Thực phẩm tươi sống; lâm sản chưa qua chế biến, trừ gỗ, măng và sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu;
 • Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn;
 • Sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp; bông sơ chế; giấy in báo;
 • Thiết bị, dụng cụ y tế; bông, băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh;
 • Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học;
 • Hoạt động văn hóa, triển lãm, thể dục, thể thao; biểu diễn nghệ thuật; sản xuất phim; nhập khẩu, phát hành và chiếu phim;
 • Đồ chơi cho trẻ em; sách các loại, trừ sách chính trị, sách giáo khoa, sách văn bản pháp luật, sách khoa học – kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số;
 • Dịch vụ khoa học, công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công nghệ;
 • Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở.

– Mức thuế suất GTGT 10%

Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc trường hợp áp dụng mức thuế suất 0% và 5%

Năm 2023, Bộ tài chính đề xuất giảm 2% mức thuế suất thuế VAT đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (còn 8%) và giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm để tính thuế VAT đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế VAT 10%.

4. Các phương pháp tính thuế GTGT

Hiện nay, có hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng, đó là: Phương pháp trực tiếp và Phương pháp khấu trừ. Cụ thể:

– Phương pháp trực tiếp

Về bản chất, phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp là một hình thức và biện pháp quy định thuế, thuế được tính trên cơ sở giá trị gia tăng được xác định trực tiếp qua các giai đoạn.

Hóa đơn sử dụng là hóa đơn bán hàng mua trực tiếp tại cơ quan thuế.

Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng như sau:

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ %

Trong đó:

Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.

Tỷ lệ % được quy định theo từng hoạt động như sau:

 • Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;
 • Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;
 • Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Lưu ý: Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.

Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp được áp dụng đối với những trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp, hợp tác xã có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;
 • Hộ, cá nhân kinh doanh;
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có doanh thu phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ, trừ tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam khấu trừ nộp thay;
 • Tổ chức kinh tế khác, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;

– Phương pháp khấu trừ

Phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được sử dụng phổ biến nhất trong các doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo phương pháp này, doanh nghiệp được khấu trừ thuế đầu vào đầu ra. Nếu thuế VAT đầu vào của kỳ kê khai thuế lớn hơn thuế VAT đầu ra thì doanh nghiệp không phải đóng thuế.

Hóa đơn sử dụng là hóa đơn VAT đặt in từ nhà in (mẫu hóa đơn doanh nghiệp có thể tự thiết kế theo ý của doanh nghiệp).

 • VAT đầu vào bao gồm các khoản chi phí mà doanh nghiệp đã phải trả để mua các sản phẩm, dịch vụ và hàng hóa từ các nhà cung cấp khác.
 • VAT đầu ra bao gồm số tiền thu được từ khách hàng sau khi bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

Thuế GTGT phải nộp = VAT đầu ra – VAT đầu vào

Phương pháp khấu trừ được xem là phương pháp tính thuế GTGT hiệu quả nhất. Một trong những ưu điểm của phương pháp này là sự công bằng trong việc tính toán thuế. Theo phương pháp khấu trừ, chỉ số tiền giá trị gia tăng mới sẽ phải chịu thuế, còn các chi phí đã phát sinh sẽ được khấu trừ. Điều này giúp tránh được việc tính thuế đối với các khoản chi phí đã phát sinh trước đó.

Các trường hợp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bao gồm:

 • Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.
 • Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.

Trên đây, Luật Phúc Cầu đã tổng hợp về 02 phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng mà doanh nghiệp có thể đăng ký. Nếu Quý khách hàng đang có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thuế hoặc kế toán trọn gói, hãy tham khảo Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kê khai, báo cáo thuế chỉ từ 250/tháng của Luật Phúc Cầu.

—-Xem thêm: Vì sao nên chọn Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kê khai, báo cáo thuế 250k/tháng—-

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua những thông tin dưới đây để được TƯ VẤN MIỄN PHÍ:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHÚC CẦU

Địa chỉ:

 • Tại Đà Nẵng: 16/6 Trần Phước Thành, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
 • Tại Gia Lai: 80/36 Võ Trung Thành, Pleiku, Gia Lai

Hotline: 0236 777 3979

Email: pclawfirm.vn@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo Chat Messenger Hotline 0236 777 3979