Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quá trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ không thể tránh khỏi sai sót, có thể xuất phát từ nhiều lý do như lỗi đánh máy, người yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cung cấp sai thông tin hoặc thông tin của thửa đất có sự thay đổi qua nhiều năm. Từ đó, nhằm tránh việc ảnh hưởng đến quyền lợi của Chủ Đất cũng như gây cản trở trong quá trình sử dụng đất, pháp luật đất đai quy định cần phải đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có phát hiện sai sót.Thông qua bài viết dưới đây, Luật Phúc Cầu sẽ trình bày rõ hơn về vấn đề này.

 • Căn cứ pháp lý:

– Luật đất đai năm 2013

– Nghị định số 43/2014/NĐ – CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

– Thông tư số 24/2014/TT – BTNMT ngày 19/05/2014 quy định về hồ sơ địa chính.

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là gì?

Căn cứ tại khoản 6, Điều 13 Luật Đất đai năm 2013:

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”

Có thể nhận thấy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCN) có vai trò quan trọng trong việc chứng minh chủ sở hữu và quản lý thông tin địa chính theo các nội dung thể hiện trong giấy chứng nhận. Việc cấp GCN cũng là một trong những chủ trương của Đảng và Nhà nước để tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đồng thời tăng cường thiết chế nhà nước trong quản lý đất đai.

Thực tế, GCN thường được gọi với ngôn ngữ bình dân là sổ đỏ, bìa đỏ.

2. Khi nào cần đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận trong những trường hợp sau:

 • Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
 • Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Như vậy, có hai trường hợp cần thực hiện thủ tục đính chính GCN: trường hợp (i) thông tin của cá nhân cá nhân, tổ chức có sai sót và trường hợp (ii) thông tin thửa đất bị sai sót so với hồ sơ kê khai đăng ký. Đây là hai lỗi thường gặp bởi người sử dụng đất kê khai không chính xác hoặc gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, lý do chính dẫn đến nội dung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ bản đều do cán bộ thực hiện xử lý hồ sơ chưa thực sự sát sao, quản lý lỏng lẻo dẫn đến nhiều hệ lụy.

Bên cạnh đó, Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP cũng quy định Văn phòng đăng ký đất đai khi phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì phải thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

3. Vì sao phải đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

 • Đối với Cơ quan nhà nước:

– Sẽ nắm bắt được các thông tin chính xác đối với thông tin về thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Dễ dàng quản lý đối với thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận

 • Đối với Người sử dụng đất:

– Để bảo đảm tốt quyền lợi của mình đối với thửa đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Để hiện các quyền và nghĩa vụ khi sử dụng đất, trách phát sinh các tranh chấp.

 • Cụ thể, nếu không thực hiện đính chính Người sử dụng đất có thể gặp những rắc rối sau:

+ Không thể thực hiện giao dịch chuyển quyền sử dụng khi có nhu cầu chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;….Chỉ khi thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng chính xác, người sử dụng đất mới có thể thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất.

+ Trong trường hợp thông tin sai lệch trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến diện tích, thông tin số ô, số thửa có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Người sử dụng đất. Do thông tin cơ quan thuế tiếp nhận dựa theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên kéo theo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính là điều hiển nhiên. Sau khi đính chính cũng cần giải quyết thủ tục liên quan tại cơ quan thuế (Nếu có).

Ngoài ra thực tế người sử dụng đất có thể còn gặp phải nhiều khó khăn phiền toái nhất định khi sai sót thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

4. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

a. Thành phần hồ sơ

Căn cứ khoản 3, Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ đính chính bao gồm các giấy tờ sau:

 • Bản sao y giấy chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân cử người sử dụng đất
 • Hợp đồng ủy quyền trong trường hợp có ủy quyền
 • Giấy tờ chứng minh về việc sai sót: Trong trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện thì chỉ cần đưa ra thông báo của Văn phòng đăng ký đất đai cùng với Giấy Chứng Nhận đã cấp kèm bản sao Giấy chứng minh thư nhân hoặc Căn cước công dân.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

b. Trình tự, thủ tục

Theo Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP về thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định như sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo thành phần hồ sơ như đã nêu ở mục a.

Bước 2: Nộp hồ sơ đính chính giấy chứng nhận đã cấp

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính.  Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ: Hướng dẫn cụ thể (01 lần, bằng Phiếu hướng dẫn) để người nộp hồ sơ biết cung cấp, bổ sung đúng quy định.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, in Phiếu biên nhận, hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm (i) kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; (ii) lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời (iii) chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng Đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 4: Nhận kết quả

c. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện thủ tục đính chính GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp là không quá 10 ngày tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Theo Điểm r khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.

Sau khi có kết quả đính chính thông tin Sổ đỏ thì phải trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc

Trên đây là các quy định pháp lý liên quan đến thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Để được tư vấn chi tiết hơn và giải đáp các thắc mắc trong trường hợp bài viết có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bài viết khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ pclawfirm.vn@gmail.com hoặc liên hệ 0236.777.3979Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng /./

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo Chat Messenger Hotline 0236 777 3979