Có được xuất hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không?

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả dẫn đến việc tạm ngừng kinh doanh. Tuy nhiên, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp có được xuất hóa đơn hay không? Bài viết dưới đây của Luật Phúc Cầu sẽ cung cấp thông tin cho Quý khách hàng về vấn đề trên:

1. Quy định pháp luật về tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động kinh doanh trong một thời hạn nhất định. Tuy nhiên, khi thực hiện tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau đây:

  • Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.
  • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm. Nếu có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo chậm nhất 03 ngày làm việc cho cơ quan đăng ký kinh doanh trước khi thời hạn tạm ngừng kết thúc.
  • Pháp luật hiện hành không hạn chế số lần tạm ngừng kinh doanh, tuy nhiên mỗi lần tạm ngừng không được quá 01 năm.

2. Có được xuất hóa đơn trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không?

Hóa đơn là một loại chứng từ do người bán lập ghi nhận thông tin về việc bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, để ghi nhận doanh thu của đơn vị mình, doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ trên thị trường sẽ phải xuất hóa đơn.

Tại điểm c khoản 2 Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý Thuế quy định như sau:

“Trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh, Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định.”

Mặt khác, khoản 3 Điều 206 Luật doanh nghiệp 2020 cũng quy định:

“Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.”

Đối chiếu với các quy định trên, trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp sẽ không được thực hiện bất kỳ hoạt động nào bao gồm ký kết hợp đồng, trao đổi mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng không phải nộp thuế trong thời gian này, trừ trường hợp tạm ngừng không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

Như vậy, kể từ khi có thông báo tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp sẽ không được xuất hóa đơn khi đang tạm ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, đối với những công việc cũ đang thực hiện trước thời điểm tạm ngừng kinh doanh và khách hàng cần hóa đơn để thanh toán chi phí thì doanh nghiệp có thể xuất hóa đơn cho công việc cũ này nhưng phải được sự đồng ý từ cơ quan thuế.

Trường hợp trong bài viết có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ website pclawfirm.vn hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 0236.777.3979 Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo Chat Messenger Hotline 0236 777 3979