Công ty TNHH 2 thành viên trở lên ra Quyết định như thế nào?

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên ra Quyết định như thế nào? – Công ty TNHH 2 thành viên cũng là một trong những loại hình kinh doanh có cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Sau đây, Luật Phúc Cầu sẽ giúp bạn hiểu cặn kẽ hơn về thẩm quyền ra quyết định trong Công ty TNHH – Ai là người có thẩm quyền được ra Quyết định trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

Đối vơi công ty TNHH hai thành viên trở lên, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định rõ thẩm quyền quyết định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty thuộc về Hội đồng thanh viên, Giám đốc có quyền kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty, trình Hội đồng thành viên quyết định.

1.Hội đồng thành viên ra quyết định

Hội đồng thành viên thông qua nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ côn gty quy định.

Trường hợp điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết, quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên theo quy định tại Khoản 2 Điều 59 Luật doanh nghiệp 2020:

Điều 59. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết, quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

a) Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;

b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.

Thành viên có thể tham gia họp và biểu quyết trực tiếp, ủy quyền người khác dự họp hoặc qua hình thức trực tuyến.

2.Giám đốc ra quyết định:

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty TNHH hai thành viên trở lên nhân danh công ty ban hành quyết định của mình để thực hiện quyền, nghĩa vụ của Giám đốc được quy định trong Điều lệ công ty, các quy định nội bộ, hợp đồng lao động và quy định của phap luật.

3.Dịch vụ Pháp lý của Luật Phúc Cầu

Đối với mỗi công ty, doanh thu, nguồn khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, việc quản trị nội bộ, thuế, BHXH … cũng đều là những công việc quan trọng không kém cần phải đảm bảo, tất cả nhằm cho công ty hoạt động đồng bộ, có nguyên tắc, hoàn thành các nghĩa vụ theo pháp luật. Thế nhưng, quỹ thời gian có hạn, nếu hoàn thành những công việc này thì hoạt động kinh doanh sẽ bị trễ nải, hơn nữa, người khởi nghiệp còn phải va chạm với rất nhiều lĩnh vực nên không thể sâu sát theo những quy định pháp luật .

Sử dụng dịch vụ tư vấn Pháp lý của Luật Phúc Cầu, bạn sẽ nhận được những tư vấn chuyên sâu và có căn cứ pháp lý chắc chắn đến từ đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý, đồng thời các thủ tục cũng sẽ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí. Gọi cho chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo Chat Messenger Hotline 0236 777 3979