Có được thuê người nước ngoài làm Người đại diện theo pháp luật?

Có được thuê người nước ngoài làm Người đại diện theo pháp luật? – Vì chiến lược và mục đích kinh doanh, rất nhiều chủ doanh nghiệp muốn thuê người nước ngoài về điều hành doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, nếu làm như vậy thì sẽ phải đảm bảo những điều kiện nào? Liệu có phức tạp như khi người nước ngoài đầu tư vào Việt Nam hay không? Hãy cùng Luật Phúc Cầu tìm hiểu về vấn đề này.

1.Các quy định về người đại diện theo pháp luật

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, Người đại diện theo pháp luật được định nghĩa là: “Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, những quy định xung quanh Người đại diện theo pháp luật như sau:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật và Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật;

– Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam, trường hợp xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam;

– Đối với doanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình;

– Người đại diện theo pháp luật có trách nhiệm trung thành với lợi ích của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác và chịu trách nhiệm cá nhân cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm của mình.

2.Thuê người nước ngoài làm Người đại diện theo pháp luật

Theo các quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, không có quy định bắt buộc Người đại diện theo pháp luật phải có quốc tịch Việt Nam.Doanh nghiệp hoàn toàn có thể thuê người nước ngoài làm Người đại diện theo pháp luật và đây là hợp đồng lao động bình thường như bao hợp đồng lao động khác. Tuy nhiên, vì đây là người nước ngoài nên cần phải lưu ý những yêu cầu sau:

– Có nơi cư trú cụ thể tại Việt Nam;

– Phải ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ trong trường hợp xuất cảnh khỏi Việt Nam quá 30 ngày;

– Có Giấy phép lao động cho vị trí công việc đảm nhận tại công ty.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí. Gọi cho chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo Chat Messenger Hotline 0236 777 3979