Doanh nghiệp được tổ chức lại thì các nghĩa vụ tài sản như thế nào?

Doanh nghiệp được tổ chức lại thì các hợp đồng đã kí sẽ như thế nào? – Doanh nghiệp sau khi đã chia, tách, hợp nhất, sáp nhập thì các nghĩa vụ tài sản sẽ được xử lí như thế nào? Trách nhiệm với các chủ nợ, khách hàng và người lao động sẽ thuộc về ai nếu như pháp nhân trước đây không còn nữa?

Trong bài viết này, hoạt động tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm các hoạt động chia, tách, hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp.

1.Tổ chức lại công ty là gì?

Tổ chức lại doanh nghiệp là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thường diễn ra khi chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi; nhu cầu quản trị thay đổi; các chủ sở hữu doanh nghiệp phát sinh mâu thuẫn; nâng cao năng lực cạnh tranh…..

Tổ chức lại doanh nghiệp có thể dẫn tới doanh nghiệp thay đổi loại hình.

– Chia doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. Công ty ban đầu chấm dứt tồn tại.

– Tách doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

– Hợp nhất doanh nghiệp: Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

– Sáp nhập doanh nghiệp: Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

2.Nghĩa vụ tài sản khi tổ chức lại công ty:

Khi chia công ty, quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp sẽ thuộc về (các) công ty mới. Chi tiết việc thực hiện quyền, nghĩa vụ thực hiện theo quyết định tổ chức lại công ty của các công ty ban đầu. Luật Doanh nghiệp 2020 quy định các công ty mới có nghĩa vụ liên đới chịu trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác. Quy định này nhằm để tránh trường hợp trốn tránh nghĩa vụ, cũng như dồn nghĩa vụ tài sản cho một công ty sau khi tổ chức lại.

Tuy nhiên công ty bị chia có thể thỏa thuận với người lao động, chủ nợ và khách hàng về việc thực hiện nghĩa vụ này.

3.Dịch vụ Pháp lý của Luật Phúc Cầu

Đối với mỗi công ty, doanh thu, nguồn khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, việc quản trị nội bộ, thuế, BHXH … cũng đều là những công việc quan trọng không kém cần phải đảm bảo, tất cả nhằm cho công ty hoạt động đồng bộ, có nguyên tắc, hoàn thành các nghĩa vụ theo pháp luật. Thế nhưng, quỹ thời gian có hạn, nếu hoàn thành những công việc này thì hoạt động kinh doanh sẽ bị trễ nải, hơn nữa, người khởi nghiệp còn phải va chạm với rất nhiều lĩnh vực nên không thể sâu sát theo những quy định pháp luật .

Sử dụng dịch vụ tư vấn Pháp lý của Luật Phúc Cầu, bạn sẽ nhận được những tư vấn chuyên sâu và có căn cứ pháp lý chắc chắn đến từ đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý, đồng thời các thủ tục cũng sẽ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí. Gọi cho chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *