Công ty cổ phần có được đặt ít vốn không?

Công ty cổ phần có được đặt ít vốn không? – Công ty cổ phần thường gắn liền với những đơn vị có quy mô lớn, vốn điều lệ dồi dào. Vậy có thể đặt phần vốn “khiêm tốn” cho công ty cổ phần hay không?

1.Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Cổ phần có các đặc điểm cơ bản sau:

– Cổ phần xác nhận quyền sở hữu tài sản của cổ đông trong Công ty cổ phần. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

– Công ty cổ phần quyết định mệnh giá của cổ phần và thể hiện mệnh giá cổ phần trên cổ phiếu. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

– Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất và bằng nhau trong vốn điều lệ, không thể chia nhỏ hơn. Không có 0,5 cổ phần.

– Cổ phần được chuyển nhượng tự do, linh hoạt giữa các cổ đông mà không cần thông báo tại Phòng đăng kí kinh doanh.

2.Vốn điều lệ của công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ của nó được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Từ thời điểm đăng ký, số tiền mà các cổ đông đăng ký góp sẽ được ghi nhận là vốn điều lệ. Trong thời gian kinh doanh, vốn điều lệ của công ty có thể thay đổi.

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành, cá nhân, tổ chức tự do quyết định mức vốn điều lệ cụ thể khi đăng ký thành lập công ty, trừ ngành nghề mà pháp luật có yêu cầu mức vốn tối thiểu khi đăng ký. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp muốn đặt vốn thấp để phù hợp với khả năng, năng lực tài chính thì cũng cần phải lưu ý tới khía cạnh phạm vi, quy mô và lĩnh vực hoạt động đã đăng ký hoặc chi phí hoạt động thực tế của công ty khi hoạt động (thuê văn phòng, quỹ lương…)

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí. Gọi cho chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *