Có được rút vốn khỏi công ty TNHH hai thành viên trở lên?

Trong quá trình kinh doanh, việc thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên thoái vốn cũng là hết sức bình thường. Tuy nhiên thủ tục này sẽ được tiến hành như thế nào? Công ty sẽ trả lại cho thành viên số vốn đã góp và chuyển đổi loại hình khác hay không?

Theo quy định tại Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020, “Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 2-50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp…”

Rút vốn, hay còn gọi là thoái vốn xưa nay được hiểu là hình thức cá nhân/tổ chức quyết định không tiếp tục tham gia góp vốn nữa. Khoản 2 điều 50 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định Hội đồng thành viên: “Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức”, trừ các trường hợp Mua lại phần vốn góp, Chuyển nhượng phần vốn góp và các trường hợp khác như: thừa kế vốn góp, thành viên mất tích/chết… (những trường hợp này không nằm trong chủ đề Thành viên hội đồng thành viên không muốn tiếp tục tham gia góp vốn, nên chúng ta sẽ tạm không phân tích trong bài viết này) và trường hợp cuối cùng là giảm vốn điều lệ.

Do đó, Thành viên công ty TNHH có thể rút vốn theo một trong những hình thức trên.

1.Mua lại phần vốn góp

Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp mình đã bỏ ra, nhưng chỉ có thể yêu cầu trong trường hợp đã bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Hội đồng thành viên về các vấn đề tổ chức điều, điều hành công ty. Có thể hiểu rằng, vào tình huống này, thành viên không còn chung quan điểm điều hành, hoạt động với các thành viên khác nữa nên có thể lựa chọn không tiếp tục đi cùng doanh nghiệp bằng cách rút vốn.

Theo quy định tại điều 51 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên với giá hai bên thỏa thuận, hoặc giá thị trường hoặc giá được xác định theo nguyên tắc quy định tại điều lệ.

Trường hợp công ty không thanh toán được phần vốn góp trong vòng 15 ngày kể từ ngày bỏ phiếu không tán thành, thành viên có quyền chuyển nhượng cho thành viên khác hoặc người không phải thành viên công ty.

Điều này có nghĩa rằng thành viên có thể thu lại khoản tiền đã bỏ ra từ công ty, thành viên khác hoặc thậm chí người ngoài. Đổi lại, phần trăm vốn góp trong công ty sẽ được chuyển sang cho người mua lại.

2.Chuyển nhượng phần vốn góp

Việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên được Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

a) Chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán;

b) Chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.”

Thành viên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về số vốn góp này trong sổ đăng ký thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên sẽ được chuyển sang cho người nhận chuyển nhượng.

3.Những vấn đề cần lưu ý:

– Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên công ty thì công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

– Công ty có thể giảm vốn điều lệ sau khi mua phần vốn góp của thành viên.

4.Dịch vụ Pháp lý của Luật Phúc Cầu

Đối với mỗi công ty, doanh thu, nguồn khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, việc quản trị nội bộ, thuế, BHXH … cũng đều là những công việc quan trọng không kém cần phải đảm bảo, tất cả nhằm cho công ty hoạt động đồng bộ, có nguyên tắc, hoàn thành các nghĩa vụ theo pháp luật. Thế nhưng, quỹ thời gian có hạn, nếu hoàn thành những công việc này thì hoạt động kinh doanh sẽ bị trễ nải, hơn nữa, người khởi nghiệp còn phải va chạm với rất nhiều lĩnh vực nên không thể sâu sát theo những quy định pháp luật .

Sử dụng dịch vụ tư vấn Pháp lý của Luật Phúc Cầu, bạn sẽ nhận được những tư vấn chuyên sâu và có căn cứ pháp lý chắc chắn đến từ đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý, đồng thời các thủ tục cũng sẽ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí. Gọi cho chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *