Điều kiện và thủ tục đăng ký bảo hộ Tên Thương mại

Tên thương mại là một trong những vấn đề đặc trưng của doanh nghiệp, giúp phân biệt doanh nghiệp với các cơ sở kinh doanh khác trên thị trường. Từ đó, việc đăng ký tên thương mại phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Bài viết sau đây của Luật Phúc Cầu sẽ cung cấp cho Quý khách hàng những thông tin cơ bản về điều kiện và thủ tục đăng ký bảo hộ tên thương mại.

1.Tên thương mại là gì?

Theo quy định tại khoản 21 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) “Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.”

Như vậy, tên thương mại có chức năng chính là dấu hiệụ phân biệt các tổ chức, cá nhân với nhau. Một chủ thể kinh doanh có thể đăng ký sở hữu nhiều nhãn hiệu, tương ứng với nhiều mặt hàng sản phẩm/ dịch vụ nhưng chỉ được sở hữu một tên thương mại duy nhất.

2.Điều kiện bảo hộ tên thương mại

Tên thương mại được bảo hộ phải đáp ứng các quy định tại Mục 5 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 76 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, điều kiện chung đối với tên thương mại được bảo hộ là “Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.”

Ngoài ra, tên thương mại phải đáp ứng các các điều kiện cụ thể sau đây mới có khả năng phân biệt:

– Chứa thành phần tên riêng, trừ trường hợp đã được biết đến rộng rãi do sử dụng;

– Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với tên thương mại mà người khác đã sử dụng trước trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;

– Không trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác hoặc với chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ trước ngày tên thương mại đó được sử dụng.

LƯU Ý: Tên thương mại mặc dù là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp nhưng không được bảo hộ dưới hình thức cấp văn bằng. Điều này được lý giải do tên thương mại thường là tên doanh nghiệp hoặc được sử dụng thường xuyên trong hoạt động kinh doanh của mỗi chủ thể kinh doanh nên quyền sở hữu tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó tương ứng với khu vực và lãnh thổ kinh doanh, mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký tên thương mại đó tại cục Sở hữu trí tuệ. Điều này khác với việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các chỉ dẫn đầu tư khác như nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý – những đối tượng này cần phải đăng ký mới được bảo hộ.

Tóm lại, Tên thương mại không cần phải tiến hành thủ tục đăng ký bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ mà được công nhận thông qua quá trình sử dụng hợp pháp, lâu dài trong hoạt động kinh doanh.

Theo Điều 77 Luật sở hữu trí tuệ 2005, các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa tên thương mại bao gồm:

– Tên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

–  Chủ thể khác không liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Như vậy, tên thương mại chỉ được bảo hộ nếu đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ. Tên thương mại có thể được sử dụng vào mục đích kinh doanh, thể hiện trong các giấy tờ giao dịch, biểu hiện, sản phẩm, hàng hóa, bao bì hàng hóa và quảng cáo. Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại có quyền chuyển giao tên thương mại theo hợp đồng hoặc thừa kế cho người khác với điều kiện việc chuyển giao phải được tiến hành cùng với toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

3.Đăng ký bảo hộ tên thương mại

Tên thương mại thực chất không cần đăng ký bảo hộ mà vẫn được pháp luật bảo hộ nếu đưa ra được bằng chứng chứng minh khi có tranh chấp xảy ra. Do đó, các cá nhân, tổ chức Không Cần phải làm thủ tục đăng ký bảo hộ tên thương mại.

♣XEM THÊM: Phân biệt Tên thương mại và Nhãn hiệu

Trường hợp trong bài viết có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bài viết khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ pclawfirm.vn@gmai.com hoặc Tổng đài tư vấn trực tuyến 0236.777.3979 Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *