Những thông tin cần biết về cổ phần

Với đặc trưng linh hoạt của riêng Công ty cổ phần, các cổ đông được phép tự do chuyển nhượng cổ phần mà không cần làm thủ tục thông báo tại phòng đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ các loại cổ phần cũng như các quy định liên quan. Trong bài viết này, Luật Phúc Cầu sẽ gửi đến bạn Những thông tin cần biết về cổ phần.

1.Cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.

Cổ phần có các đặc điểm cơ bản sau:

– Cổ phần xác nhận quyền sở hữu tài sản của cổ đông trong Công ty cổ phần. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.

Công ty cổ phần quyết định mệnh giá của cổ phần và thể hiện mệnh giá cổ phần trên cổ phiếu. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

– Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất và bằng nhau trong vốn điều lệ, không thể chia nhỏ hơn. Không có 0,5 cổ phần.

– Cổ phần được chuyển nhượng tự do, linh hoạt giữa các cổ đông mà không cần thông báo tại Phòng đăng kí kinh doanh.

2.Các loại cổ phần:

Theo quy định hiện hành, có hai loại cổ phiếu đó là cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi.

– Cổ phiếu phổ thông

Công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phiếu phổ thông. Người sở hữu cổ phiếu phổ thông chính là cổ đông phổ thông.

– Cổ phiếu ưu đãi

Công ty cổ phần có thể có cổ phiếu ưu đãi, người sở hữu cổ phần ưu đãi là cổ đông ưu đai. Có các loại cổ phiếu ưu đãi sau:

+ Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cố phiếu ưu đãi biểu quyết do điều lệ công ty quy định.

+ Cổ phiếu ưu đãi cổ tức: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hàng năm.

+ Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại: Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi hoàn lại được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

+ Cổ phiếu ưu đãi khác theo quy định của điều lệ công ty và Luật chứng khoán.

3.Lưu ý khi chuyển nhượng

– Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trừ cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi đăng ký thnafh lập doanh nghiệp và cổ  phần đã được chuyển nhượng cho người khác không phải là cổ đông sáng lập. Sau 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần.

– Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.

– Cổ phần có thể đươc tặng, cho hoặc dùng để trả nợ bằng một phần hoặc toàn bộ. Đối tượng nhận có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần sẽ trở thành cổ đông của công ty.

– Cổ phần được xem là tài sản, vậy nên nếu cổ đông chết thì cổ phần là di sản thừa kế. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật số cổ phần đó sẽ trở thành cổ đông của công ty.

Có thể thấy rằng dù cơ chế quản lý của công ty cổ phần rất linh hoạt, tự do nhưng mọi việc đều nên có điểm giới hạn. Ở đây chúng ta có mốc giới hạn 03 năm nhằm tránh việc công ty thay đổi quá nhanh, dẫn đến Hội đồng quản trị và Cơ quan quản lý khó kiểm soát tình hình doanh nghiệp

4.Dịch vụ Pháp lý của Luật Phúc Cầu

Đối với mỗi công ty, doanh thu, nguồn khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, việc quản trị nội bộ, thuế, BHXH … cũng đều là những công việc quan trọng không kém cần phải đảm bảo, tất cả nhằm cho công ty hoạt động đồng bộ, có nguyên tắc, hoàn thành các nghĩa vụ theo pháp luật. Thế nhưng, quỹ thời gian có hạn, nếu hoàn thành những công việc này thì hoạt động kinh doanh sẽ bị trễ nải, hơn nữa, người khởi nghiệp còn phải va chạm với rất nhiều lĩnh vực nên không thể sâu sát theo những quy định pháp luật .

Sử dụng dịch vụ tư vấn Pháp lý của Luật Phúc Cầu, bạn sẽ nhận được những tư vấn chuyên sâu và có căn cứ pháp lý chắc chắn đến từ đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý, đồng thời các thủ tục cũng sẽ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí. Gọi cho chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *