Đại diện theo pháp luật cho nhiều công ty và các vấn đề cần lưu ý

Nền kinh tế thị trường phát triển đa dạng với nhiều hình thức và việc một cá nhân đại diện nhiều công ty để tiện bề hoạt động cũng thường gặp. Nhưng pháp luật quy định về những hoạt động này như thế nào? Liệu có rủi ro nào đang tiềm ẩn?

1.Quy định về người đại diện theo pháp luật

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3.Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.”

Có thể thấy, đến nay, pháp luật chỉ quy định một công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật mà không cấm một cá nhân có thể là người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty. Về bản chất, chức danh Người đại diện theo pháp luật là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, tách bạch hoàn toàn với các quan hệ về vốn điều lệ.

Chủ doanh nghiệp tư nhân cho dù chịu trách nhiệm tài sản bằng toàn bộ tài sản cá nhân nên không được quyền góp vốn thành lập, không được mua cổ phần, không được mua phần vốn góp trong công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần nhưng vẫn có quyền làm người đại diện theo pháp luật của hai công ty trở lên.

2.Đứng tên hộ và rủi ro có thể gặp phải

Bởi một cá nhân có thể làm người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty nên trong thực tiễn, chúng ta thường gặp các trường hợp vì quen biết, cả nể hoặc vì thuận tiện kinh doanh mà chủ doanh nghiệp nhờ người khác đứng tên làm người đại diện theo pháp luật. Vậy nếu bản thân chúng ta không có ý định đảm nhiệm nhưng vẫn nhận lời thì cần lưu ý điều gì?

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật như sau:

Điều 13. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1.Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

2.Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.

Là người đại diện doanh nghiệp, mọi quyết định của người đại diện theo pháp luật đều ảnh hưởng đến tương lai của doanh nghiệp. Do đó, khi đảm nhiệm vị trí này của nhiều doanh nghiệp cùng một lúc, điều khó nhất mà doanh nhân cần làm là vừa phải suy nghĩ cho lợi ích của các bên, vừa phải đảm bảo lợi ích này không mâu thuẫn lẫn nhau.

Nếu không đảm bảo được điều này, người đại diện theo pháp luật sẽ phải đối mặt với các hệ quả bị thành viên công ty tự nhân danh hoặc nhân danh công ty khởi trong trường hợp sau:

–  Không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm theo đúng quy định và Điều lệ công ty.

– Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực hiện không kịp thời hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với quyền và nghĩa vụ được giao;

– Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Ngoài ra, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cũng đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án khi giải quyết các tranh chấp phát sinh của doanh nghiệp. Trường hợp có nhiều người đại diện theo pháp luật thì có thể ủy quyền cho người khác. Việc đại diện này ít nhiều cũng sẽ chiếm một khoảng thời gian không nhỏ và yêu cầu người đại diện theo pháp luật phải thực sự đầu tư công sức để bảo về quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp.

3.Dịch vụ Pháp lý của Luật Phúc Cầu

Đối với mỗi công ty, doanh thu, nguồn khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, việc quản trị nội bộ, thuế, BHXH … cũng đều là những công việc quan trọng không kém cần phải đảm bảo, tất cả nhằm cho công ty hoạt động đồng bộ, có nguyên tắc, hoàn thành các nghĩa vụ theo pháp luật. Thế nhưng, quỹ thời gian có hạn, nếu hoàn thành những công việc này thì hoạt động kinh doanh sẽ bị trễ nải, hơn nữa, người khởi nghiệp còn phải va chạm với rất nhiều lĩnh vực nên không thể sâu sát theo những quy định pháp luật .

Sử dụng dịch vụ tư vấn Pháp lý của Luật Phúc Cầu, bạn sẽ nhận được những tư vấn chuyên sâu và có căn cứ pháp lý chắc chắn đến từ đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý, đồng thời các thủ tục cũng sẽ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí. Gọi cho chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *