Công ty TNHH một thành viên có cơ cấu tổ chức như thế nào?

Công ty TNHH một thành viên là công ty do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu và điều hành. Vậy Công ty TNHH một thành viên có cơ cấu tổ chức thế nào? Nếu doanh  nhân muốn cho tổ chức có tư cách pháp nhân làm chủ sở hữu công ty TNHH thay vì tự mình đứng ra thì sẽ quản lý như thế nào?…

Đó là những câu hỏi mà Luật Phúc Cầu thường xuyên nhận được khi tư vấn cho khách hàng. Thông thường, công ty TNHH một thành viên có quy mô nhỏ hơn và tổ chức đơn giản hơn so với các loại hình khác, vậy nên doanh nhân có thắc mắc này cũng rất bình thường. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, công ty TNHH một thành viên cũng có cơ cấu tổ chức riêng.

1.Cơ cấu công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên được quy định tại điều 79 Luật Doanh nghiệp 2020:

Điều 79. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:
  2. a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
  3. b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

[…]

  1. Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

a.Công ty được tổ chức quản lý theo mô hình có Hội đồng thành viên:

Mô hình này được áp dụng khi công ty có nhiều vấn đề cần xử lí, bàn bạc thay vì cho một cá nhân có quyền tự quyết tất cả mọi vấn đề.

Hội đồng thành viên: Thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm; Có từ 03 – 07 thành viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm; Nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

b.Công ty được tổ chức quản lý theo mô hình có Chủ tịch công ty

Mô hình này không yêu cầu nhiều nhân sự như mô hình trên, thích hợp với những đơn vị cần sự điều hành thống nhất và tập trung.

Chủ tịch công ty: Chủ tịch công ty do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Các chức danh khác:

Giám đốc/Tổng giám đốc:  Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty/Hội đồng thành viên bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

2.Cơ cấu công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Điều 85 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

“Điều 85. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

1.Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2.Chủ sở hữu công ty là Chủ tịch công ty và có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

3.Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao động.”

3.Dịch vụ của Luật Phúc Cầu

Có thể thấy rằng, vì có ít thành viên nên bản chất công ty TNHH 1 thành viên vô cùng linh hoạt tập trung quyền lãnh đạo, tuy nhiên, Công ty TNHH 1 thành viên cũng có cơ cấu quản lý theo quy định của pháp luât. Nhưng đây mới chỉ là những chức danh cơ bản, nếu muốn đào sâu xây dựng quy chế, nội dung thật không hề dễ dàng bởi chúng ta cần phải đảm bảo sự đồng bộ, có nguyên tắc và đúng quy định của pháp luật.

Luật Phúc Cầu với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm tự tin sẽ mang lại cho quý khách hàng những tư vấn chuyên sâu với căn cứ pháp lý chắc chắn.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí. Gọi cho chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *