Thêm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang tiếp diễn phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhưng các doanh nghiệp vẫn cần phải hoạt động, người lao động vẫn cần làm việc để kiếm sống.

Trước tình hình này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp (DN), tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong tình hình dịch bệnh hiện này, Bộ Tài chính đã chủ động trình Chính phủ ban hành hàng loạt chính sách gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, miễn giảm lệ phí trước bạ… giúp doanh nghiệp trong việc quản lý dòng tiền duy trì hoạt động kinh doanh.

Theo quy định của Nghị định 44/2021/NĐ-CP, Doanh nghiệp được phép tính các khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ bao gồm:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; cơ sở y tế; đơn vị lực lượng vũ trang; đơn vị, tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung; cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn các cấp ở trung ương và địa phương; cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ; Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia; quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, nghị định cũng quy định, các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ có trách nhiệm sử dụng, phân phối đúng mục đích của khoản ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đã tiếp nhận.

Vậy là sao để xác định khoản chi là khoản chi ủng hộ để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? Đối với hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có:

– Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành kèm theo nghị định này hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện tử) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện DN là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ;

– Hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật.

Mỗi người dân, mỗi tổ chức đều có nghĩa vụ chung tay chống dịch cùng cộng đồng. Chính phủ vẫn đang áp dụng các biện pháp chống dịch đi cùng với các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, giảm đau kinh tế, kích cầu thương mại. Nghị định 44/2021/NĐ-CP này được ban hành trước thềm dịch bệnh bùng phát trên diện rộng sẽ hỗ trợ rất kịp thời và hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí. Gọi cho chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *