Giám đốc thay đổi địa chỉ có phải cập nhật vào Giấy Đăng Ký Kinh Doanh?

Giám đốc thay đổi địa chỉ có phải cập nhật vào Giấy Đăng Ký Kinh Doanh – Địa chỉ chỉ chiếm một dòng khiêm tốn trên giấy đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, để đảm bảo thông tin chính xác, khi Giám đốc (Người đại diện theo pháp luật) thay đổi địa chỉ, có phải cập nhật vào giấy đăng kí kinh doanh hay không?

Kể từ thời điểm thành lập doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được công bố công khai. Tuy nhiên, có thể vì những lý do khác nhau mà người đại diện có thay đổi về địa chỉ thường trú, chúng ta có thể cập nhật vào Giấy Đăng Ký Kinh Doanh theo thủ tục thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật.

 1. Người đại diện theo pháp luật là gì?

Theo Khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2.Chậm cập nhật giấy đăng kí kinh doanh bị xử phạt thế nào?

Công ty cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và nội dung đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi. Trường hợp công ty không thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng quy định công ty sẽ bị xử lý vi phạm về việc chậm thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với mức xử phạt vi phạm cụ thể như sau:

Điều 25 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 quy định:

1.Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạnquy định từ 01 đến 30 ngày.

2.Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

3.Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành viđăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

4.Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăngký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Vậy nên để tránh bị xử phạt với hành vi chậm thay đổi đăng ký doanh nghiệp, chúng ta nên nhanh chóng tiến hành thủ tục này để đồng nhất thông tin, cho dù là thông tin nhỏ nhất được thể hiện trong giấy đăng ký kinh doanh.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí. Gọi cho chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo Chat Messenger Hotline 0236 777 3979