Có phải trả tiền thuê nhà khi bị ngừng kinh doanh do dịch bệnh Covid-19?

Có phải trả tiền thuê nhà khi bị ngừng kinh doanh do dịch bệnh Covid-19? – Trong thời điểm hiện nay, rất nhiều cơ sở kinh doanh phải đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh cho đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Tuy  nhiên, kinh doanh ngừng trệ mà thời gian vẫn trôi, tiền thuê mặt bằng, văn phòng vẫn phải trả đều đặn. Vậy chi phí thuê nhà khi ngừng kinh doanh do dịch bệnh được tính như thế nào?

Tiền thuê mặt bằng có được giảm hay không còn phụ thuộc vào nội dung của hợp đồng cho thuê mà hai bên đã kí: Tình hình giãn cách hiện nay có phải là trường hợp bất khả kháng hay không?

– Trường hợp việc giãn cách xã hội do dịch bệnh là tình huống mà các bên có thể lường trước được khi kí kết hợp đồng thì đây không được xem là trường hợp bất khả kháng.

– Trường hợp vào thời điểm đôi bên giao kết hợp đồng không lường được tình trạng giãn cách xã hội kéo dài như hiện tại và không khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp trong khả năng thì được xem là trường hợp bất khả kháng.

Theo khoản 1 Điều 420 BLDS 2015 quy định:

Điều 420: Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi

1.Hoàn cảnh thay đổi cơ bản khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng;

b) Tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên không thể lường trước được về sự thay đổi hoàn cảnh;

c) Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đồng đã không được giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác;

d) Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho một bên;

đ) Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, phù hợp với tính chất của hợp đồng mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh hưởng đến lợi ích.”

Với quy định, có thể thấy dịch bệnh Covid-19 và tình trạng giãn cách hiện tại đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hoàn cảnh thay đổi theo khoản 1 Điều 420 BLDS.

Theo đó, bên thuê có quyền yêu cầu bên cho thuê đàm phán lại hợp đồng theo hướng giảm một phần hoặc toàn bộ tiền thuê trong thời gian dịch bệnh. Trường hợp Bên cho thuê không đồng ý sửa đổi hợp đồng trong một thời gian hợp lý thì Bên thuê có quyền yêu cầu Toà án: “Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định; Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay đổi cơ bản”.

Tuy nhiên, trước khi đến những bước phải nhờ pháp luật can thiệp vào quan hệ hợp đồng này, các bên vẫn có thể thông cảm cho nhau và thỏa thuận giảm giá tiền, kéo dài thời hạn để đôi bên cùng vượt qua đại dịch.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí. Gọi cho chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *