Công ty không hoạt động có phải kê khai thuế

Công ty không hoạt động có phải kê khai thuế – Công ty thành lập đã lâu nhưng không có hoạt động gì, cũng không nộp bất kì báo cáo thuế nào có cần phải nộp phạt khi hoạt động lại hoặc giải thể hay không?  

1.Công ty hoạt động có phải nộp thuế, báo cáo thuế không?

Căn cứ Điều 8 Luật doanh nghiệp năm 2020 quy định về nghĩa vụ của doanh nghiệp thì Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó; Tổ chức công tác kế toán, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, khi doanh nghiệp được cấp Giấy đăng kí kinh doanh,  nếu công ty đã được thành lập tuy không phát sinh hoạt động gì nhưng không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế thì sẽ phải nộp phạt và có thể sẽ bị truy thu tiền thuế còn nợ. Dù Công ty không hoạt động hay hoạt động lại thì đều phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế như quy định.

2.Các loại thuế cần phải đóng, kê khai

  • Lệ phí môn bài: Doanh nghiêp thành lập mới sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai lệ phí môn bài.
  • Kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN

Theo Điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc tính thuế, khai thuế như sau: “Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này.”

Như vậy, nếu doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động kinh doanh, không phát sinh nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp vẫn phải nộp tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN cho cơ quan thuế.

3. Dịch vụ Pháp lý của Luật Phúc Cầu

Đối với mỗi công ty, doanh thu, nguồn khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, việc quản trị nội bộ, thuế, BHXH … cũng đều là những công việc quan trọng không kém cần phải đảm bảo, tất cả nhằm cho công ty hoạt động đồng bộ, có nguyên tắc, hoàn thành các nghĩa vụ theo pháp luật. Thế nhưng, quỹ thời gian có hạn, nếu hoàn thành những công việc này thì hoạt động kinh doanh sẽ bị trễ nải, hơn nữa, người khởi nghiệp còn phải va chạm với rất nhiều lĩnh vực nên không thể sâu sát theo những quy định pháp luật .

Sử dụng dịch vụ tư vấn Pháp lý của Luật Phúc Cầu, bạn sẽ nhận được những tư vấn chuyên sâu và có căn cứ pháp lý chắc chắn đến từ đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý, đồng thời các thủ tục cũng sẽ được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn cảm thấy khó khăn và có nhiều điều chưa rõ . Hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp và tư vấn miễn phí. Gọi cho chúng tôi !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *