Ls. Nguyễn Thu Hiền

Luật sư điều hành

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

Luật sư Nguyễn Thu Hiền hiện đang là Trưởng văn phòng của Văn phòng Luật sư Phúc Cầu, đồng thời là cố vấn cấp cao của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Dana Land, Công ty Cổ phần Đầu Tư Huy Thanh.

Bà có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại văn phòng luật, công ty lớn có uy tín. Bà từng giữ các chức vụ Trưởng phòng pháp chế Tập đoàn UHMGroup, Phó ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đức Mạnh, Trưởng phòng hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nhà hàng My Thái. Bà từng tham gia tư vấn giải quyết nhiều tranh chấp lao động, đất đai, tư vấn doanh nghiệp, tư vấn thuế, tư vấn M&A…

Ngoài ra, bà đã có chứng chỉ Quản tài viên và đang theo học khoá đào tạo TaxLaw.