KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

Luật sư Nguyễn Thị Bảo Trâm hiện đang là Luật sư cộng tác của Văn phòng Luật sư Phúc Cầu, là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư Đà Nẵng.

Bà từng có nhiều năm làm việc tại UBND, có kinh nghiệm xử lý, giải quyết vụ việc theo đúng các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, bà có nhiều ưu thế trong việc kết hợp giữa kinh nghiệm thực tế và kiến thức được vun đắp qua nhiều năm làm việc. Qua quá trình làm việc ở văn phòng luật, cơ quan nhà nước, bà đã có kinh nghiệm tư vấn pháp luật và giải quyết thành công cho khách hàng trên các lĩnh vực dân sự, đất đai, hành chính, thừa kế.