CỐ VẤN CAO CẤP ĐINH THỊ CHIẾN

Bà Đinh Thị Chiến

Cố vấn cao cấp - Thạc sỹ Luật

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

Bà Đinh Thị Chiến có 20 năm giảng dạy tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và hiện đang là Nghiên cứu sinh tại Trường. Bà thường xuyên giảng dạy các lớp về luật lao động cho Giám đốc nhân sự, chuyên viên nhân sự, cán bộ quản lý doanh nghiệp, cán bộ công đoàn cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong cả nước. Bà có nhiều bài viết chuyên sâu trên các Tạp chí pháp lý, có các đề tài nghiên cứu khoa học, đồng thời là tác giả của nhiều sách, giáo trình về pháp luật lao động.

Bên cạnh đó, Bà cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động. Bà từng là Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật – Trường Đại học luật TP. Hồ Chí Minh, thường xuyên tư vấn cho doanh nghiệp các vấn đề liên quan đến lao động như tư vấn xây dựng Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế lương thưởng, hợp đồng lao động và tham gia tư vấn, đại diện cho doanh nghiệp hoặc người lao động trong các tranh chấp lao động tại tòa án.

Ngoài ra, bà còn là Cố vấn pháp lý mảng luật lao động cho các Công ty/Văn phòng luật như Công ty TNHH M.L.T LAWYERS, Công ty Luật TPL Law Firm. 

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Bài viết trên tạp chí

 – Dinh Thi Chien, Flexicurity in termination the Employment Contract – the Comparison Between Estonia and Vietnam, L’EUROPE UNIE/UNITED EUROPE, no.15/2019;

– Đinh Thị Chiến, Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động trong BLLĐ 2019, Tạp chí Khoa học pháp lý 2019;

– Đinh Thị Chiến, Một số vấn đề về thực hiện hợp đồng lao động theo pháp luật lao động Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý 2015;

– Trần Hoàng Hải & Đinh Thị Chiến, Hoàn thiện pháp luật thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể, Tạp chí Luật học số 10/2010;

– Đinh Thị Chiến, Bàn về trợ cấp thôi việc trong Luật lao động Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 03/2005;

– Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: “Hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp lao động tập thể ở Việt Nam: kinh nghiệm từ các nước có nền kinh tế thị trường phát triển và các nước trong khu vực” – mã số B2009-10-12 – Chủ nhiệm: TS. Trần Hoàng Hải (nghiệm thu năm 2011) – Thành viên đề tài.

– Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: ” Hoàn thiện pháp luật về quản lý xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài tại Việt Nam”, Chủ nhiệm đề tài: TS.Ngô Hữu Phước (Nghiệm thu năm 2019) – Thành viên đề tài.

II. Sách

– Sách chuyên khảo: Pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động tập thể – kinh nghiệm của một số nước đối với Việt Nam (tập thể tác giả: Trần Hoàng Hải, Đinh Thị Chiến & Đỗ Hải Hà, NXB Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2011);

– Sách tham khảo: Kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho phạm nhân, PGS.TS Bùi Xuân Hải (chủ biên), NXB Lao động Xã hội, 2019;

– Sách chuyên khảo: Pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và lao động của người nước ngoài tại Việt Nam – TS. Ngô Hữu Phước (chủ biên), NXB Chính Trị Quốc gia, 2019.

III. Giáo trình

– Đinh Thị Chiến, “Việc làm – Học nghề”  trong Trần Hoàng Hải (cb), Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2011), tr.126;

– Đinh Thị Chiến, “Hợp đồng lao động”  trong Trần Hoàng Hải (cb), Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2011), tr.148;

– Đinh Thị Chiến, “Thời giờ làm việc – Thời giờ nghỉ ngơi”  trong Trần Hoàng Hải (cb), Giáo trình Luật Lao động Việt Nam (NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2011), tr.236.