Bà Trần Thái Hương Ly hiện đang là Chuyên viên pháp của Luật Phúc Cầu, có kinh nghiệm tiếp xúc với những hồ sơ tranh chấp đất đai, lao động, thương mại…tại Tòa án. Đồng thời, bà còn có kinh nghiệm trong môi giới, tư vấn đầu tư bất động sản. Bà hỗ trợ Luật sư Nguyễn Thu HIền trong các vụ việc tranh chấp lao động, đất đai, tư vấn doanh nghiệp.

Trần Thái Hương Ly

Chuyên viên pháp lý - Trợ lý luật sư