QUẢN TRỊ NHÂN SỰ - LAO ĐỘNG

Luật Phúc Cầu có Luật sư điều hành giàu kinh nghiệm xử lí các công việc về nhân sự – lao động trong các tập đoàn lớn, có đội ngũ cố vấn cao cấp là các chuyên gia hàng đầu là giảng viên các trường Đại học trong lĩnh vực lao động, là địa chỉ tin cậy cho khách hàng tìm đến nhằm nâng cao hiệu quả quản lý lao động cũng như bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình khi tham gia quan hệ lao động với các tổ chức, cá nhân. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động sau:

1. Tư vấn về hợp đồng lao động và trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động;

2. Tư vấn về tiền lương;

3. Tư vấn về kỷ luật lao động và bồi thường vật chất;

4. Tư vấn về an toàn lao động, giải quyết khi xảy ra tai nạn lao động;

5. Tư vấn, soạn thảo và xem xét đàm phán thỏa ước lao động tập thể;

6. Tư vấn soạn thảo hợp đồng và chính sách và thủ tục tại nơi làm việc, điều tra nơi làm việc, chính sách bảo mật…;

7. Tư vấn tái cấu trúc nhân sự;

8. Tư vấn, soạn thảo sổ tay nhân sự /cẩm nang/nội quy lao động;

9. Tư vấn giải quyết, trực tiếp tham gia tranh tụng giải quyết các tranh chấp lao động;

10.Tư vấn về thỏa thuận đào tạo, vấn đề bồi thường chi phí đào tạo;…

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Chỉ cần để lại thông tin, đội ngũ luật sư Phúc Cầu sẵn sàng giúp bạn giải quyết tất cả các vấn đề pháp lý trong mọi lĩnh vực.

Hoặc gọi ngay Hotline 0236 777 3979 để được hỗ trợ nhanh nhất!