Luật sư Nguyễn Thu Hiền hiện đang là Luật sư điều hành của Luật Phúc Cầu, đồng thời là cố vấn cao cấp của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Dana Land. Bà từng giữ các chức vụ Trưởng phòng pháp chế Tập đoàn UHMGroup, Phó ban kiểm soát công ty Cổ phần Đức Mạnh, Trưởng phòng hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Nhà hàng My Thái. Bà từng tham gia tư vấn giải quyết tranh chấp lao động, đất đai, tư vấn doanh nghiệp,… Có các đề tài nghiêp cứu khoa học về pháp luật lao động.

 

Luật sư Nguyễn Thu Hiền

Luật sư điều hành