Đến với Luật Phúc Cầu, Quý khách hàng sẽ được tư vấn về các thủ tục, hướng giải quyết theo đúng quy định pháp luật

Tư vấn ly hôn

 • Tư vấn các quy định chung của Luật Hôn nhân và gia đình;
 • Tư vấn quyền yêu cầu giải quyết ly hôn;
 • Tư vấn phương thức ly hôn: Ly hôn thuận tình/ Ly hôn đơn phương;
 • Tư vấn hoà giải ly hôn;
 • Tư vấn phân chia tài sản, con cái khi ly hôn;
 • Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng;
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn từ liên quan đến việc ly hôn; 
 • Cử luật sư đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền.

Tư vấn tranh chấp sau ly hôn 

 • Tư vấn tranh chấp về tài sản trong thời kỳ hôn nhân;
 • Tư vấn về tranh chấp nuôi con chung;
 • Tư vấn về mức cấp dưỡng;
 • Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng;
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn từ liên quan đến việc ly hôn; 
 • Cử luật sư đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền.

Tư vấn về các thủ tục hành chính

 • Thủ tục đăng ký kết hôn;
 • Thủ tục nhận con nuôi;
 • Thủ tục thay đổi trên giấy khai sinh;
 • Thủ tục chuyển khẩu, tách khẩu.