KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

Luật sư Nguyễn Nam Sơn hiện đang là Luật sư cộng tác của Văn phòng Luật sư Phúc Cầu. Ông tốt nghiệp Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư Học viện tư pháp.

Ông có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại công ty luật có uy tín, từng tham gia tư vấn giải quyết nhiều vụ tranh chấp dân sự, đất đai,… Bên cạnh đó, ông cũng có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, chuyển nhượng vốn, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp… Phụ trách hồ sơ, xây dựng các phương án, trực tiếp liên hệ, làm việc với các cơ quan nhà nước.