NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC CHƯA ĐỦ 12 THÁNG THÌ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ NGHỈ HẰNG NĂM, HƯỞNG NGUYÊN LƯƠNG HAY KHÔNG?

Bộ luật Lao động ra đời ban hành rất nhiều quy định thể hiện quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Trong đó, ngoài những vấn đề về chế độ lương, thưởng thì người lao động cũng quan tâm rất nhiều đến quy định về số ngày được hưởng nghỉ phép hằng năm. Tuy nhiên, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì mới được nghỉ hằng năm hưởng nguyên lương. Vậy, người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì có được nghỉ hằng năm hưởng nguyên lương hay không? Nếu có, số ngày nghỉ hằng năm trong trường hợp này được tính như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Phúc Cầu sẽ giải đáp thắc mắc trên của Quý khách hàng:

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật Lao động năm 2019;
  • Nghị định 145/2020 NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

1. Nghỉ hằng năm là gì?

Nghỉ phép năm hay còn được gọi là số ngày nghỉ hằng năm là một trong những quyền lợi mà người lao động được hưởng trong một năm khi làm việc cho doanh nghiệp, tổ chức nào đó. Cụ thể:  Khi người lao động làm việc cho một người sử dụng lao động đủ thời gian theo quy định của Bộ luật lao động thì sẽ được nghỉ số ngày tương ứng nhưng vẫn được hưởng nguyên lương.

Theo khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định thì người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

  • 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
  • 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  • 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Như vậy, số ngày phép nghỉ hằng năm hưởng nguyên lương sẽ được quy định tùy thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện làm việc, độ tuổi, tính chất công việc,…

2. Quy định về nghỉ hằng năm đối với người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động

Tại khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định cụ thể số ngày nghỉ hằng năm đối với người lao động làm việc cho một người sử dụng lao động. Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019 thì người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động vẫn được nghỉ hằng năm nhưng không quy định số ngày nghỉ là bao nhiêu mà chỉ quy định như sau:

“Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc”.

Theo đó, người lao động làm việc cho một người sử dụng lao động chưa đủ 12 tháng thì vẫn được nghỉ phép hằng năm và số ngày nghỉ sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc của người đó.

Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định người sử dụng lao động sẽ quy định lịch nghỉ hằng năm, cụ thể như sau:

“Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần”.

3. Cách tính số ngày nghỉ hằng năm đối với người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho người sử dụng lao động

Bộ luật lao động năm 2019 quy định về cách tính ngày nghỉ hằng năm trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

“Điều 66. Cách tính ngày nghỉ hằng năm trong một số trường hợp đặc biệt

1. Số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 113 của Bộ luật Lao động được tính như sau: lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm.

2. Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ có hưởng lương của người lao động (nghỉ lễ, tết, nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng có hưởng lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 của Bộ luật Lao động) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm.

3. Toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước được tính là thời gian làm việc để tính ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo quy định tại Điều 114 của Bộ luật Lao động nếu người lao động tiếp tục làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc khu vực nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.”

Vậy trong trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm sẽ tính theo công thức sau:

Số ngày nghỉ phép năm = [(số ngày nghỉ hằng năm + số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên)/12 tháng] x số tháng làm việc thực tế trong năm

Ví dụ: Chị A làm việc ở công ty X trong điều kiện bình thường, chị làm việc được 07 tháng. Như vậy, số ngày phép năm của chị A = (12 ngày : 12) x 7 tháng = 7 ngày. Vậy số ngày nghỉ hằng năm của chị A là 07 ngày.

KẾT LUẬN: Tóm lại, người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng thì vẫn được hưởng chế độ nghỉ hằng năm. Tuy nhiên số ngày nghỉ hằng năm trong trường hợp này sẽ được quy định khác so với trường hợp người lao động làm việc đủ 12 tháng. Theo đó, số ngày nghỉ hằng năm của người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động sẽ phụ thuộc vào thời gian làm việc thực tế của người đó trong năm.

Trên đây là phần tư vấn của Luật Phúc Cầu. Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ pclawfirm.vn@gmail.com hoặc Tổng đài tư vấn trực tuyến 0236.777.3979. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo Chat Messenger Hotline 0236 777 3979