QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO HÀNH HÀNG HÓA

Khi mua hàng hóa, bảo hành là một trong những chính sách được người mua hàng quan tâm. Bởi đây là sự đảm bảo về chất lượng của người bán đối với hàng hóa. Vậy bảo hành là gì? Quy định pháp luật về bảo hành hàng hóa như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật Phúc Cầu sẽ giải đáp thắc mắc trên cho Quý khách hàng:

Cơ sở pháp lý:

  • Bộ luật Dân sự 2015 – BLDS;
  • Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023;
  • Luật Thương mại 2005.

1. Bảo hành là gì?

Pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về khái niệm “bảo hành hàng hóa”. Tuy nhiên, có thể hiểu, Bảo hành là sự đảm bảo của bên bán đối với hàng hóa đã bán cho bên mua trong một thời hạn nhất định nhằm sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm nếu thuộc các điều kiện mà bên bán cam kết.

2. Quy định pháp luật về bảo hành

2.1. Quyền yêu cầu bảo hành

Căn cứ theo Điều 447 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về quyền yêu cầu bảo hành như sau: “Trong thời hạn bảo hành, nếu bên mua phát hiện được khuyết tật của vật mua bán thì có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa không phải trả tiền, giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền”.

Như vậy, bên mua có quyền yêu cầu bên bán bảo hành trong thời hạn bảo hành nếu phát hiện được khuyết tật của hàng hóa.

Căn cứ Khoản 4 Điều 4 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 thì hàng hóa có khuyết tật được hiểu là hàng hóa không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, có khả năng gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng mặc dù sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Bên cạnh đó, cũng tại Điều 30 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định:

“Điều 30. Bảo hành sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện

1. Sản phẩm, hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành theo thỏa thuận của các bên hoặc bắt buộc bảo hành theo quy định của pháp luật.

…”

2.2. Nghĩa vụ bảo hành

Bên bán có nghĩa vụ bảo hành đối với vật mua bán trong một thời hạn, gọi là thời hạn bảo hành, nếu việc bảo hành do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Thời hạn bảo hành được tính kể từ thời điểm bên mua có nghĩa vụ phải nhận vật.

Tại Điều 49 của Luật thương mại 2005 cũng cụ thể hóa về nghĩa vụ bảo hành hàng hóa như sau:

“Điều 49. Nghĩa vụ bảo hành hàng hoá

1. Trường hợp hàng hoá mua bán có bảo hành thì bên bán phải chịu trách nhiệm bảo hành hàng hoá đó theo nội dung và thời hạn đã thỏa thuận.

2. Bên bán phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành trong thời gian ngắn nhất mà hoàn cảnh thực tế cho phép.

3. Bên bán phải chịu các chi phí về việc bảo hành, trừ trường hợp có thoả thuận khác.”

3. Quy định về việc sửa chữa trong thời hạn bảo hành

Trong thời hạn bảo hành, nếu phát hiện khuyết tật trong hàng hóa đã được mua bán thì bên mua hàng hóa được yêu cầu bên bán sửa chữa đối với vật. Điều này được quy định rõ tại Điều 448 BLDS như sau:

Thứ nhất, bên bán phải sửa chữa vật và bảo đảm vật có đủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc có đủ các đặc tính đã cam kết.

Thứ hai, bên bán chịu chi phí về sửa chữa và vận chuyển vật đến nơi sửa chữa và từ nơi sửa chữa đến nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua.

Thứ ba, bên mua có quyền yêu cầu bên bán hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn do các bên thỏa thuận hoặc trong một thời gian hợp lý; nếu bên bán không thể sửa chữa được hoặc không thể hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn đó thì bên mua có quyền yêu cầu giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền.

4. Quy định về bồi thường thiệt hại trong thời hạn bảo hành

Căn cứ vào quy định tại Điều 449 BLDS, ngoài việc yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo hành, bên mua có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do khuyết tật về kỹ thuật của vật gây ra trong thời hạn bảo hành.

Tuy nhiên, bên bán không phải bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được thiệt hại xảy ra do lỗi của bên mua. Bên bán được giảm mức bồi thường thiệt hại nếu bên mua không áp dụng các biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo Chat Messenger Hotline 0236 777 3979