QUYỀN RÚT YÊU CẦU KHỞI KIỆN CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN TRONG TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH TẠI VIỆT NAM

Rút yêu cầu khởi kiện trong vụ án hành chính là một trong những nội dung thuộc quyền quyết định và tự định đoạt của người khởi kiện trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, được ghi nhận tại Điều 8 Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Việc thực hiện quyền rút yêu cầu khởi kiện là cơ hội để vụ án hành chính được chấm dứt một cách nhanh chóng, triệt để theo nguyện vọng của chủ thể đã làm phát sinh quá trình tố tụng, từ đó giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí tố tụng.

Bài viết sau đây của Luật Phúc Cầu sẽ cung cấp thông tin cho Quý khách hàng quan tâm về Quyền rút yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện trong tố tụng hành chính Việt Nam

Cơ sở pháp lý:

  • Luật Tố tụng Hành chính năm 2015;

Quyền rút yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện trong vụ án hành chính được chia theo các giai đoạn của vụ án tố tụng như sau: 

1. Giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm

Thứ nhất, trong trường hợp việc rút yêu cầu khởi kiện là ý chí đơn phương của người khởi kiện.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 143 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về việc đình chỉ giải quyết vụ án khi thuộc trường hợp sau:

Người khởi kiện rút đơn khởi kiện trong trường hợp không có yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trường hợp có yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan mà người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn giữ nguyên yêu cầu độc lập của mình thì Tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu của người khởi kiện đã rút;

Người khởi kiện rút đơn khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan rút đơn yêu cầu độc lập.” 

Với quy định trên, Tòa án sẽ đình chỉ giải quyết vụ án hành chính khi người khởi kiện rút đơn bất kể lí do gì từ phía người khởi kiện. Hay có thể hiểu rằng, ở giai đoạn này, người khởi kiện sẽ có toàn quyền quyết định và quyền định đoạt việc chấm dứt giải quyết yêu cầu khởi kiện của mình, cho dù Tòa án có các quyết định khác nhau đối với từng vụ án.

Thứ hai, việc rút yêu cầu khởi kiện là kết quả do hai bên thỏa thuận.

Khoản 2 Điều 140 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định:

“Trường hợp qua đối thoại mà người khởi kiện tự nguyện rút đơn khởi kiện thì Thẩm phán lập biên bản về việc người khởi kiện tự nguyện rút đơn khởi kiện, ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu của người khởi kiện. Người khởi kiện được quyền khởi kiện lại vụ án nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn.”

Pháp luật luôn luôn tôn trọng sự thỏa thuận của các bên tố tụng. Do đó, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm, Tòa án sẽ có tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại để tạo điều kiện cho các bên có cơ hội trao đổi một lần nữa, làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc. Nếu qua buổi trao đổi đó mà các bên có sự thỏa thuận thống nhất và bên khởi kiện tự nguyện rút đơn khởi kiện thì Thẩm phán sẽ đình chỉ giải quyết vụ án theo yêu cầu.

Như vậy, trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm người khởi kiện có toàn quyền rút yêu cầu khởi kiện có thể do ý chí đơn phương hoặc do đối thoại mà thành. Khi người khởi kiện đã rút yêu cầu khởi kiện, Tòa án phải đình chỉ giải quyết vụ án hành chính hoặc đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu của người khởi kiện đã rút.

2. Giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hành chính

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 173 Luật Tố tụng hành chính quy định về Xem xét việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu như sau:

“2. Trường hợp đương sự rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của mình và việc rút yêu cầu của họ là tự nguyện thì Hội đồng xét xử chấp nhận và đình chỉ xét xử đối với phần yêu cầu hoặc toàn bộ yêu cầu mà đương sự đã rút.”

Theo đó, ở giai đoạn phiên tòa sơ thẩm của vụ án thì việc rút yêu cầu của các bên nói chung chỉ được Hội đồng xét xử sơ thẩm chấp nhận nếu việc rút đó là do tự nguyện. Người khởi kiện ở đây không có toàn quyền quyết định việc rút yêu cầu mà còn phải phụ thuộc vào quyết định của Hội đồng xét xử sơ thẩm.

3. Giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hành chính

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 234 của Luật Tố tụng hành chính quy định về người khởi kiện rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm:

“1. Trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm mà người khởi kiện rút đơn khởi kiện thì Hội đồng xét xử phúc thẩm phải hỏi người bị kiện có đồng ý hay không và tùy từng trường hợp mà giải quyết như sau:

a) Người bị kiện không đồng ý thì không chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của người khởi kiện;

b) Đương sự đồng ý thì chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của người khởi kiện. Hội đồng xét xử phúc thẩm ra quyết định hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án. Trường hợp này, đương sự vẫn phải chịu án phí sơ thẩm theo quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và phải chịu một nửa án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, ở thủ tục phúc thẩm vụ án hành chính, người khởi kiện không có quyền quyết định và tự định đoạt việc rút đơn khởi kiện mà tùy thuộc vào sự đồng ý của người bị kiện và các đương sự khác. Quy định này hoàn toàn là hợp lý nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho các đương sự khác trong vụ án hành chính cũng như hiệu lực của hoạt động xét xử. Bên cạnh đó, vụ án hành chính phát sinh xuất phát từ yêu cầu khởi kiện của người khởi kiện. Trong suốt quá trình giải quyết vụ án, người bị kiện và các đương sự khác đã phải tốn kém không ít thời gian, công sức và chi phí cho các hoạt động tố tụng. Ngoài ra, có thể người bị kiện và các đương sự khác là người kháng cáo và họ mong muốn vụ án được giải quyết theo thủ tục phúc thẩm nên khi người khởi kiện rút đơn khởi kiện cần phải có sự đồng ý của người bị kiện và các đương sự khác.

—-Xem thêm: Rút đơn khởi kiện có mất án phí không?—-

 

Trường hợp trong bài viết có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bài viết khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ luatsu@luatphuccau.com hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 0236.777.3979. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo Chat Messenger Hotline 0236 777 3979