HỢP ĐỒNG KHÔNG CÓ CON DẤU CÔNG TY ( CHỈ CÓ CHỮ KÝ ) THÌ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT KHÔNG ?

Hiện nay, con dấu công ty được sử dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải tất cả những hợp đồng được ký đều có đóng dấu pháp nhân. Vậy đối với những hợp đồng không được đóng dấu công ty mà chỉ có chữ ký thì có hiệu lực pháp luật không? Bài viết sau đây của Luật Phúc Cầu sẽ cung cấp thông tin cho Quý khách hàng quan tâm đến hiệu lực của hợp đồng không có con dấu công ty.

Căn cứ pháp lý :

Bộ luật Dân sự 2015 – BLDS;

– Luật Doanh nghiệp năm 2020;

– Luật Thương mại năm 2005.

1. Con dấu công ty là gì?

Con dấu của doanh nghiệp được quy định tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:

 • Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
 • Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp;
 • Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc Quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

2. Quy định pháp luật về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng công ty

Đa số các hợp đồng của công ty đều là hợp đồng thương mại. Nhưng Luật thương mại lại không có quy định về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng thương mại.

Xét về bản chất, hợp đồng thương mại nói riêng hay hợp đồng dân sự nói chung đều là giao dịch dân sự. Do đó, để hợp đồng thương mại có giá trị pháp lý thì hợp đồng này phải đáp ứng đủ các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự, cụ thể:

 • Các chủ thể tham gia hợp đồng phải có năng lực chủ thể để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng. Kể cả trong trường hợp người có đủ năng lực hành vi dân sự nhưng đã xác lập giao dịch vào đúng thời điểm không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình thì giao dịch dân sự đó cũng bị coi là vô hiệu;
 • Đại diện của các bên giao kết hợp đồng phải đúng thẩm quyền và phải hoàn toàn tự nguyện;
 • Mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Đối tượng của hợp đồng là công việc có thể thực hiện được, không bị pháp luật cấm và không trái đạo đức xã hội;
 • Hợp đồng được giao kết phải đảm bảo các nguyên tắc của hợp đồng theo quy định của pháp luật: tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận;
 • Hình thức hợp đồng phải phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Giá trị pháp lý của hợp đồng khi không có con dấu công ty?

Tại Khoản 3 Điều 43 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật”.

Với quy định trên có thể hiểu, việc sử dụng con dấu công ty trên văn bản, giấy tờ đã không còn là bắt buộc.

Hơn nữa, có sử dụng con dấu doanh nghiệp hay không sử dụng trên văn bản, giấy tờ nay được quyết định bởi:

 • Một là, quy định của pháp luật;
 • Hai là, Điều lệ của Công ty quy định;
 • Ba là, sự thỏa thuận giữa doanh nghiệp và các bên khác.

Như vậy, đối với các hợp đồng, giao dịch, văn bản thông thường mà các bên không có thỏa thuận gì về việc phải đóng dấu trong văn bản và Điều lệ không có quy định thì vẫn sẽ có hiệu lực theo quy định pháp luật mà không bắt buộc phải có con dấu pháp nhân, TRỪ một số hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng,… bắt buộc phải đóng dấu hai bên.

 

 

Trường hợp trong bài viết có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bài viết khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ luatsu@luatphuccau.com hoặc tổng đài tư vấn trực tuyến 0236.777.3979. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo Chat Messenger Hotline 0236 777 3979