ĐĂNG KIỂM VIÊN CỦA TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM LÀM SAI LỆCH KẾT QUẢ ĐĂNG KIỂM BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Đăng kiểm xe là một việc làm cần thiết và bắt buộc đối với tất cả các loại xe cơ giới để kiểm tra toàn bộ máy móc trong và ngoài của xe xem có đạt tiêu chuẩn hay không và đảm bảo an toàn cho người lái cũng như người tham gia giao thông khác. Hiện nay, tình trạng các Trung tâm đăng kiểm cố ý sai phạm để thu lợi bất chính trong việc kiểm định xe cơ giới đang ngày càng phổ biến. Bài viết sau đây của Luật Phúc Cầu sẽ giúp độc giả hiểu hơn về các quy định xử phạt hành vi vi phạm pháp luật được nêu trên:

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – BLHS;
  • Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP);
  • Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

1. Đăng kiểm viên xe là ai?

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định 139/2018/NĐ-CP thì đăng kiểm viên xe là người có đủ trình độ, kỹ năng được cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên để thực hiện một phần hoặc toàn bộ việc kiểm định xe cơ giới. Đăng kiểm viên gồm hai hạng: Đăng kiểm viên xe cơ giới và Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao.

Tại Điều 14 Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn đăng kiểm viên như sau:

– Đăng kiểm viên xe cơ giới:

  • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo Kỹ thuật cơ khí;
  • Có tối thiểu 12 tháng thực tập nghiệp vụ đăng kiểm viên theo nội dung do Bộ Giao thông vận tải quy định;
  • Có kết quả đánh giá đạt yêu cầu nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới;
  • Có giấy phép lái xe ô tô còn hiệu lực.

– Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao:

  • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo kỹ thuật cơ khí;
  • Là đăng kiểm viên xe cơ giới có kinh nghiệm tối thiểu 36 tháng;
  • Có kết quả đánh giá đạt yêu cầu nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao.

2. Hành vi cố ý sai phạm, thu lợi bất chính bị xử phạt như thế nào?

Đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ tại Trung tâm đăng kiểm có hành vi làm sai lệch kết quả hoặc cố ý sai phạm, thu lợi bất chính có thể bị xử lý hành chính, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể như sau:

2.1. Xử phạt hành chính

Tại Điều 38 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định về mức xử phạt hành chính đối với đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm làm sai lệch kết quả đăng kiểm như sau:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của Trung tâm đăng kiểm thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Làm sai lệch kết quả kiểm định;

b) Không tuân thủ đúng quy định tại các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan trong kiểm định.

c) Thực hiện không đúng nhiệm vụ được phân công.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với Trung tâm đăng kiểm thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không công khai các thủ tục, quy trình kiểm định tại trụ sở đơn vị theo quy định;

b) Không thực hiện kiểm định phương tiện theo đúng thẩm quyền được giao;

c) Sử dụng đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ không có đủ điều kiện theo quy định;

d) Thực hiện kiểm định mà không bảo đảm đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ kiểm định, bảo hộ lao động theo quy định;

đ) Không bố trí đủ số lượng đăng kiểm viên tối thiểu trên dây chuyền kiểm định;

e) Thực hiện kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định vượt quá số lượng phương tiện theo quy định đối với mỗi dây chuyền kiểm định.

3. Ngoài việc bị phạt tiền, cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này bị tước quyền sử dụng chứng chỉ đăng kiểm viên từ 01 tháng đến 03 tháng;

b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e khoản 2; điểm a, điểm b khoản 3 Điều này bị tước quyền sử dụng “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới” từ 01 tháng đến 03 tháng.”

Như vậy, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của Trung tâm đăng kiểm làm sai lệch kết quả kiểm định xe ô tô không công khai quá trình kiểm định có thể bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng và có thể bị tước quyền sử dụng chứng chỉ đăng kiểm viên từ 01 tháng đến 03 tháng theo các quy định nêu trên.

2.2. Truy cứu trách nhiệm hình sự

Tạị Điều 354 BLHS 2015 quy định về Tội nhận hối lộ như sau:

“1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm hoặc đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục 1 Chương này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Lợi ích phi vật chất.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000 đồng;

đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

e) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

g) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Gây thiệt hại về tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Của hối lộ là tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Gây thiệt hại về tài sản 5.000.000.000 đồng trở lên.

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

6. Người có chức vụ, quyền hạn trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước mà nhận hối lộ, thì bị xử lý theo quy định tại Điều này.”

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới là đơn vị sự nghiệp công lập, đăng kiểm viên được xem là người có chức vụ quyền hạn trong các trung tâm kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Theo đó, trường hợp Đăng kiểm viên làm việc trong các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới nhận tiền để bỏ qua lỗi đăng kiểm xe ô tô sẽ phạm Tội nhận hối lộ. Tùy vào tính chất, mức độ mà đăng kiểm viên này sẽ bị phạt tù từ 02 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Để được tư vấn chi tiết hơn và giải đáp các thắc mắc trong trường hợp bài viết có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bài viết khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới địa chỉ pclawfirm.vn@gmail.com hoặc liên hệ 0236.777.3979. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp.

Trân trọng./.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo Chat Messenger Hotline 0236 777 3979