ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU (PHẦN II)

Trong bài viết trước, chúng tôi đã gửi đến quý khách hàng những vấn đề chung về bảo hộ nhãn hiệu, phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu, cũng như các điều kiện để có thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu mới nhất hiện nay. Tiếp nối chủ đề, trong nội dung phần này, Luật Phúc Cầu xin đi sâu vào quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, từ đó cung cấp cho khách hàng những kiến thức tổng quát nhất về trình tự, hồ sơ, thủ tục của loại hình đăng ký này.

2. Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

a) Thành phần Hồ sơ:

– Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trong đó phải có Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu) làm theo mẫu số: 04-NH (02 bản);

– Mẫu nhãn hiệu: 9 mẫu giống nhau kèm theo (ngoài 1 mẫu được gắn trên Tờ khai);

– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký (giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận, thư xác nhận, thư đồng ý, quyết định hoặc giấy phép thành lập, điều lệ tổ chức) (01 bản);

– Giấy ủy quyền nộp đơn, nếu có (01 bản);

– Chứng từ nộp lệ phí nộp đơn (01 bản);

– Đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận còn phải có Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/ Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;

– Tài liệu chứng minh quyền sử dụng/đăng ký nhãn hiệu chứa các dấu hiệu đặc biệt (tên, biểu tượng, cờ, huy hiệu, của cơ quan, tổ chức, dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành, tên nhân vật, hình tượng, tên thương mại, chỉ dẫn xuất xứ, giải thưởng, huy chương, hoặc ký hiệu đặng trưng của sản phẩm, dấu hiệu thuộc phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghệ của người khác) (01 bản).

     Các tài liệu bổ sung khác nếu có:

  • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền từ người khác
  • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên)
  • Giấy ủy quyền (nếu ủy quyền cho cá nhân, tổ chức Đại diện khác làm thủ tục bảo hộ);

b) Trình tự Bảo hộ Nhãn hiệu

Bước 1: Tra cứu, rà soát

Để đảm bảo nhãn hiệu dự định đăng kí không có các yếu tố bị đánh giá là không thể bảo hộ được, người nộp đơn cần phải rà soát kĩ các điều kiện cũng như tra cứu trong dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ và Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới để đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu cần đăng ký. Sau khi tra cứu, đánh giá, có thể sẽ cần sửa đổi nhãn hiệu đăng kí rồi mới tiến hành nộp đơn đăng kí bảo hộ.

Ngay từ bước đầu này, Quý khách hàng có thể liên hệ ngay với Luật Phúc Cầu để được tư vấn, tra cứu nhanh chóng – kiểm tra xem nhãn hiệu mà khách hàng dự định đăng ký có bị trùng hoặc tương tự với các nhãn hiệu khác hay không.

Dựa vào kết quả tra cứu, luật sư có chuyên môn của chúng tôi sẽ

  • Đánh giá được khả năng bảo hộ nhãn hiệu của bạn;
  • Nếu nhãn hiệu chưa đạt yêu cầu bảo hộ – bị trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu khác đã đăng ký thì thì luật sư sẽ tư vấn cho bạn hướng xử lý dứt điểm, phải chỉnh sửa như thế nào để tạo ra sự khác biệt;

? ? Đây chính là bước quan trọng nhất trong cả quá trình, bởi chỉ cần bỏ sót khi tra cứu hoặc khách hàng không có chuyên môn để thẩm định chính xác thì khả năng nhãn hiệu bị từ chối đăng ký là rất cao. Đó là lý do các bạn sẽ cần đến luật sư chuyên về Sở hữu trí tuệ để thực hiện tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ cho nhãn hiệu cho bạn.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ đăng kí nhãn hiệu

Người nộp đơn cần phải mô tả nhãn hiệu và lựa chọn nhóm đăng ký bảo hộ bên cạnh việc kê khai các thông tin liên quan một cách chính xác, rõ ràng, cụ thể.

Bước 3: Nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Người có yêu cầu nộp đơn đăng ký trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Sau khi nhận đơn đăng ký nhãn hiệu Cục sẽ cấp số nhận đơn và đồng thời ghi nhận ngày nộp đơn của nhãn hiệu. Đây chính là cơ sở pháp lý để xác định đơn hợp lệ và ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu, chủ đơn sẽ theo dõi tiến trình đơn thông qua số đơn và ngày nộp đơn cho đến khi thương hiệu được cấp văn bằng bảo hộ.

Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ Thẩm định hình thức đơn và ra thông báo kết luận đơn hợp lệ hình thức

Thông thường, sau khoảng 01 đến 02 tháng, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo xét nghiệm hình thức của đơn hoặc ra thông báo yêu cầu bổ sung thông tin nhằm đảm bảo nội dung đăng kí rõ ràng hơn. Cụ thể:

Xét nghiệm hình thức của đơn để đảm bảo đơn đã được khai đúng, xác định đúng nhóm đăng ký bảo hộ, tư cách pháp lý của chủ đơn. Nội dung thẩm định cụ thể:

– Hình thức của đơn.

– Số lượng hồ sơ theo quy định của pháp luật.

– Kích thước nhãn hiệu. Nhãn hiệu có phải là dấu hiệu cấm đăng ký hay không? Có phải là dấu hiệu không được coi là nhãn hiệu hay không?

– Phân nhóm sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu đã chính xác chưa.

– Thông tin của người nộp đơn, giấy uỷ quyền, tài liệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

?? Xét nghiệm hình thức chưa là cơ sở xác định thương hiệu được cấp văn bằng bảo hộ. Kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn chỉ là bước để từ đó đưa ra kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không (Ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ/từ chối chấp nhận đơn). 

+ Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Thông báo đơn hợp lệ hình thức sẽ được gửi về cho chủ đơn theo địa chỉ đã ghi trong tờ khai.

+ Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn. 

Bước 5: Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu trên Công báo của Cục Sở hữu trí tuệ.

Trong vòng 02 tháng kể từ ngày có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ hình thức, Cục Sở hữu trí tuệ phải thực hiện thủ tục công bố đơn đăng ký nhãn hiệu trên Công báo của Cục Sở hữu trí tuệ. Người nộp đơn phải nộp lệ phí công bố đơn

Bước 6: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn.

Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi (khối lượng) bảo hộ tương ứng. Thời gian thực tế thẩm định nội dung của thương hiệu khoảng 12-18 tháng.

Bước 7: Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung và ra Quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ.Người nộp đơn có quyền làm thủ tục phúc đáp với Cục Sở hữu trí tuệ để trao đổi khả năng cấp bằng của mình nếu cảm thấy chưa thỏa đáng.

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và Người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn (Chủ đơn đóng phí cấp văn bằng trong thời hạn khoảng 02 tháng kể từ khi nhận được thông báo để nhận văn bằng bảo hộ) thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Quyết định cấp văn bằng bảo hộ (có hiệu lực 10 năm), ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

c) Thời hạn giải quyết

– Thẩm định hình thức: 01 tháng từ ngày nộp đơn; 
– Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ;
– Thẩm định nội dung đơn: không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

         Thực tế, thời gian để Cục SHTT hoàn thành việc thẩm định và cấp văn bằng bảo hộ thương hiệu có thể kéo dài từ 16 -18 tháng hoặc lâu hơn thế, bởi vì số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu luôn luôn quá tải. Do đó quý khách hàng có thể phải chờ đợi lâu hơn dự kiến.

3.Dịch vụ bảo hộ thương hiệu của Luật Phúc Cầu

Có thể thấy rằng, có khá nhiều yếu tố cần tránh khi xây dựng nhãn hiệu và việc rà soát, tra cứu không hề dễ dàng. Thủ tục này không yêu cầu quá nhiều loại giấy tờ nhưng lại cần được mô tả, giải trình một cách chính xác để Doanh nghiệp vận hành lâu dài dựa trên nội dung đã đăng kí. Vì vậy, nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc đăng kí bảo hộ nhãn hiệu, giúp khách hàng không phải tốn thời gian tra cứu và phân vân giữa nhiều yếu tố để tập trung vào công việc kinh doanh, Luật Phúc Cầu cung cấp dịch vụ đăng kí bảo hộ thương hiệu.

Đến với Luật Phúc Cầu, Quý khách hàng chỉ cần cung cấp:

–    Thông tin của người nộp đơn: tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại quốc tịch;

–    Nhóm ngành mà người đăng kí muốn hoạt động, phát triển cùng với thương hiệu;

–    Mẫu nhãn hiệu: 09 mẫu.

Các công việc còn lại bao gồm kiểm tra nhãn hiệu, tra cứu trùng lặp, soạn thảo hồ sơ và nộp đơn đăng kí đều sẽ do Luật Phúc Cầu đảm nhiệm.

Tự hào là một trong những Công ty có nhiều kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ với đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp, Luật Phúc Cầu tự tin rằng sẽ mang đến cho Quý Khách hàng và Quý Công ty sự hài lòng nhất.

 

Mọi Chi tiết vui lòng liên hệ:

Văn phòng Luật sư Phúc Cầu

Địa chỉ trụ sở: 16/6 Trần Phước Thành, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.

Số điện thoại: 0236 777 3979

Email: pclawfirm@gmail.com

Website: Luatphuccau.com

Fanpage: https://www.facebook.com/pclawfirm.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *