Chủ doanh nghiệp tư nhân có được góp vốn thành lập doanh nghiệp khác?

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Như vậy, để mở rộng hoạt động kinh doanh hay muốn kinh doanh thêm lĩnh vực khác, chủ doanh nghiệp tư nhân có được thành lập/góp vốn vào doanh nghiệp khác? Luật Phúc Cầu sẽ cung cấp thông tin cho Quý khách hàng về vấn đề trên.

1. Doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân

Theo Khoản 1 và Khoản 3 Điều 188 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

“1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

…”

Như vậy, doanh nghiệp tư nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân là hai chủ thể riêng biệt và khác nhau. Có thể hiểu, doanh nghiệp tư nhân là một tổ chức được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp, còn chủ doanh nghiệp tư nhân là cá nhân thành lập nên doanh nghiệp tư nhân.

2. Chủ doanh nghiệp tư nhân có được góp vốn thành lập doanh nghiệp khác?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

“3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.”

Sở dĩ pháp luật quy định như trên là do chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản với hoạt động kinh doanh của công ty và tương tự đối với loại hình hộ kinh doanh, công ty hợp danh thì chủ hộ/ cá nhân cũng phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình. Như vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ nợ và đối tác của công ty, pháp luật quy định mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Ngoài ra, khoản 4 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định:

“4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.”

Với quy định trên, Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn/ thành lập doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, pháp luật chỉ hạn chế quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần với doanh nghiệp tư nhân mà không có quy định hạn chế quyền này đối với chủ sở hữu doanh nghiệp.

Như vậy, trừ hộ kinh doanh và công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn có quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Zalo Chat Messenger Hotline 0236 777 3979